- - - - - -
četvrtak, 28 septembar 2023
A+ R A-

Hutbe

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 16 januar 2022 20:41
 250721881 4520603914714064 4024563814878283000 n
 
14. januar 20212.
„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša'nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.
 
Islam je vera ljubavi, a jedno od 99 Allahovih lepih imena je Vedud - Onaj koji voli. Naš Gospodar je na više mesta u Kur'anu istakao da nas, kao vernike i odane robove, voli i da od nas očekuje da budemo oni koji će voleti Njega i voleti i slediti Njegovog Poslanika. Nadalje, Allah dželle šanuhu, nam govoru o našoj ljubavi i pažnji spram deteta, bračnog druga, roditelja, svojih bližnjih te našoj međusobnoj bratskoj ljubavi. O ovoj bratskoj ljubavi želim govoriti. Zapravo, želim podsetiti sebe i vas na jedan od ključnih uslova našeg zajedničkog opstanka i uspeha, uslova koji je sve češće i sve više zanemaren a to je upravo naša međusobna ljubav.

Najpre treba imati na umu da je naša međusobna ljubav bolja i jača od bilo koje druge vrste ljubavi i to sa posebnim razlogom - ona je samo i isključivo u ime Allaha a ne bilo kakvog drugog interesa ili cilja  o tome svedoči i hadis: "Ko bude voleo radi Allaha, mrzeo radi Allaha, davao radi Allaha i zabranjivao radi Allaha, taj je upotpunio svoju veru!"

 
U drugom hadisu Muhammed, alejhis-selam, je do ulaska u Dzennet pobrojao nekoliko uslova ili nekoliko stepenica među kojima je, naravno, i naša međusobna ljubav. U hadisu se kaže:"Nećete ući u Džennet sve dok ne budete verovali, a nećete istinski verovati sve dok se ne budete međusobno voleli. Hoćete li da vam ukažem na delo koje će, ako ga budete činili, biti uzrokom vaše međusobne ljubavi? Nazivajte i širite selam!" (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže)Dakle, koliko god se trudili i kakva god dela činili, prave i potpune vere nema bez međusobne ljubavi. Kako je dostići? Širenjem selama. Naravno, selamom, jer selam je najlepši mogući način zbližavanja i iskazivanja ljubavi i počasti. Selam je pozdrav ali ujedno i dova i to ne bilo kakva nego dova puna ljubavi. Te čarobne reči selama nas zbližavaju, kao što i kur'anski ajeti traže od nas da se pomažemo u dobru i da na tom putu i druge zbližavamo i pomažemo.
"Ako vidite da su dva vaša brata u svađi, vi ih nastojte pomiriti!" kaže se u Kur'anu. Selam upravo znači mir.
Konačno, plodove naše međusobne ljubavi na najbolji način ćemo ubirati tamo gde je to i najpotrebnije. Setimo se samo opisa Sudnjeg dana i teškoća koje će se tada sručiti na ljude. U predajama se spominje da će se i sunce toliko približiti da će biti nadomak ljudskih glava. U toj nesnosnoj patnji i vrelini Allah, dželle šanuhu, garantuje svoj hlad, dakle, spas i zaštitu za sedam kategorija ljudi. Među tih sedam sretnika spadaju i "dvojica ljudi koji se vole samo u ime Allaha te se u Njegovo ime i sastaju i rastaju"
Verujem kako smo i iz navedenog već razumeli jasnu poruku. Ukoliko nismo, poslušajmo i ovu predaju u kojoj stoji:
"Među Allahovim robovima ima onih koji nisu ni verovesnici ni šehidi a kojima će na Sudnjem danu zavideti i verovesnici i šehidi zbog visokih stepena koje će imati kod Allaha." Rekoše:"O Allahov Poslaniče, hoćeš li nam reći ko su ti ljudi?"  Allahov Poslanik reče:"To su oni koji su se radi Allaha voleli, a nisu bili rodbinski vezani, niti radi imetka koji su jedni drugima darovali. Tako mi Allaha, njihova su lica od svetlosti, u svetlu će boraviti i neće strahovati onda kada drugi ljudi budu strahovali, niti tugovati kada drugi budu tugovali."
 
Prema tome, samo nas međusobna ljubav može spasiti i uzdići na visoke stepene i samo nas međusobna ljubav i poštovanje mogu odvesti do statusa istinskih vernika koji su u Kur'anu opisani rečima: "A vernici i vernice su prijatelji (zaštitnici) jedni drugima: traže da se čine dobra dela,a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati - Allah je doista silan i mudar."
 
Molim Allaha dželle šanuhu da nas učini od Svojih dobrih i iskrenih robova koji se vole i poštuju samo u ime Njega." Amin!"

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 09 januar 2022 23:20
269997511 4713682578739529 494225058946603126 n
Beograd, 7. januar 2022.
 
„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša'nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.
 
Početak nove kalendarske godine prilika je da analiziramo svoj rad, život i ulaganje u protekloj godini, te da razmislimo i planiramo u kojim životnim pitanjima možemo biti bolji.
 
Često uzroci brige, nesloge i zavade kod ljudi povod su nedovoljne lične analize, odnosno potrebe da se više bavimo svojim, a manje tuđim problemima.
 
Allah dželle šanuhu nas poziva i kaže: "O, vi koji verujete, Allaha se bojte, i neka svako pogleda šta je za sutra pripremio, i opet, Allaha se bojte. Uistinu, Allah dobro zna ono što radite." (El-Hašr- Okupljanje, 18)
"Ko se uputi na Pravi put,za svoje dobro se uputio, a ko zaluta, na svoju štetu je zalutao, i niko neće ničiji tuđi teret nositi, a Mi ne kažnjavamo dok poslanike ne pošaljemo!" (El-Isra' - Noćno putovanje, 15)
 
Čovek bi trebao spoznati da svako dobro koje učini, ustvari, sebi čini. Da ono što iskreno uradi i u želji Božijeg zadovoljstva udeli, zapravo sebi ostavi.
Šejtan odlično radi svoj posao i njegova jedina uloga je da nas od cilja odvrati i da nas zabavi tuđim problemima, da ne bismo o svojim mislili. A onaj ko zaboravi Allaha zasluži da Allah učini da i sam sebe zaboravi:
"I ne budite od onih koji su zaboravili Boga, pa je dao da i sami sebe zaborave. To su oni istinski grešnici." (El- Hašr- Okupljanje, 20)
Biće i onih koji će proživljeni na Sudnjem danu slepi biti, iako na dunjaluku takvi nisu bili.
"Od mene će vam, svakako, uputa dolaziti pa ko bude sledio Moju uputu neće zalutati i neće nesrećan biti, ali ko odbaci svest o Meni, u teskobi će živeti i na Kijametskom danu slepim ćemo ga proživeti." (Ta-ha, 123-124)
 
Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:"Najlepši islam jednog čoveka je da se ne meša u ono što ga se ne tiče."
Potrudimo se da u skladu sa ovim hadisom živimo. Ostavimo se poslova za koje nemamo odgovornosti ni na ovom ni na budućem svetu.
 
Priča se da su Nasrudin hodži rekli: "Eno,hodža, kroz selo nose punu zdelu mesa!" a on odgovori: "Šta se mene tiče, neka nose kuda hoće!" Oni dodaše:"Tebi nose!" a on odgovori: "Pa dobro šta se onda vas tiče!"
 
Žalosno je da se ljudi često naslađuju pričama o drugima, a od ogovaranja i potvaranja samo veća šteta dolazi.
Poslanik, alejhis-selam, je rekao: "U predkijametsko vreme biće takvo stanje da će ljudi formalno, vanjštinom, biti prijatelji, a unutar sebe jedni drugima neprijatelji." A ashabi upitaše kako je to uopšte moguće, da se ljudi pokazuju kao prijatelji, glume prijateljstvo, a unutar sebe osećaju mržnju i nepoverenje jedni prema drugima. A Poslanik kaže: "Kada ih budu povezivali interesi, biće prijatelji, ali će zbog mržnje koje u sebi imaju osećati strah jedni od drugih."
 
Blago svakom insanu kojem se Allah dželle šanuhu smiluje da shvati da je naša sreća u nama, a ne u drugima. Blago onom ko shvati da se treba više baviti onim što ga se tiče, jer će samo takav ispravnim primerom kazivati.
 
Prisetimo se reči Pejgamberovih, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko se bude bavio onim što ga se ne tiče, proći će ga ono što ga se tiče."
Nova godina prilika je da razmislimo kakvo je naše stanje, naše društvo i zajednica. Kakvo će biti naše stanje kada na Sudnjem danu pred Boga stsnemo i o pozvanom pitani budemo?
"I reci: "Radite! Bog će videti ono što radite, kao i Njegov Poslanik
i vernici, i bićete vraćeni Poznavatelju i skrivenog i vidljivog sveta, i On će vas izvestiti o onome što ste radili." (Et-Tevbe - Pokajanje, 105)
 
Hajdemo krenuti u novu godinu s namerom da sebe menjamo, jer kad se promene ljudi, promeniće se i vreme. Uzvišeni Allahu, uputi nas i pomozi nas. Amin!" Kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi.

HUTBA MUFTIJE BEOGRADSKOG, MUSTAFE EF. JUSUFSPAHIĆA

  • Objavljeno nedelja, 02 januar 2022 18:22
155056003 3805253412915788 8254274879330590594 n
Bajrakli džamija u Beogradu, 31. decembar 2021.
 
„Draga i poštovana braćo i sestre, svedočim sa ovoga časnoga mesta, ovoga minbera koji je preostao od 274 koji su nekada u ovom gradu bili, svedočim da nema drugog Boga osim Jednoga Uzvišenog Stvoritelja Allaha dželle šanuhu, Stvoritelja svega, svedočim srcem i jezikom da nema drugog Boga osim Njega! I svedočim da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov poslednji poslanik poslan ne samo muslimanima već celokupnom ljudskom rodu. Da ukaže na istinu od neistine, poslat da nas očisti od širka – jedinog greha koji Allah dželle šanuhu neće oprostiti. Širk je jedini greh koji neće biti oprošten. A šta je širk? To je, prijatelju, kada pripisuješ svome Stvoritelju još nekoga, da je važan. Širk se ne ogleda samo u svedočanstvu gde ćeš reći: „Ej ima još jedan bog pored Njega.“ Širk se provlači podmuklo, u svako poru našeg života, svugde možete videti širk. Nažalost, i u pojedinim džamijama možete videti širk. Da nas Allah, dželle šanuhu, sačuva tog greha, neoprostivog. Pogledajte reči Abdullah, kako je pišemo? Pišemo je tako što je gramatiku uređivao tamo neko što za Boga nije znao. A gde su današnji stručnjaci muslimani iz te sfere da počnu da razmišljaju i da pišu onako kako Allah voli? Šta zaslužuje veliko slovo, šta je vredno velikog slova, samo ime Allahovo a ne ime Abdullahovo. Pa u jednom imenu Abdullah, imate veliko A na početku a znači rob; a u istom tom imenu imate i reč Allah ali malim slovom se piše. Da li je to pravedno? Koliko god vi to smatrali utopijom, ljudi mi to za svog života radimo a ja se bojim da će to na Ahiretu biti vrednovano! Mi to radimo, i svesno znamo da pišemo rob velikim slovom a Allah malim slovom. Ako niste bili svesni do sada, sada morate biti svesni. Toga nema u arapskom jeziku. Razmislimo o tome!
 
Na kraju smo jedne godine, gde obračunavamo šta smo uradili u prošloj i šta ne bismo trebali uraditi u sledećoj godini, čega treba da se klonimo, da li smo obračunali, koliko dobrih dela koja nas jedina prate u našem kaburu, na Ahiretu ćemo biti pitani zašto je onaj tamo u tvojoj ulici koji nema ništa da jede bio gladan, zašto se nisi odazvao kada te zajednica poziva da gradimo mesdžide posle 273 srušena u Beogradu, zašto ne podržavate zajednicu koja želi da vas pomogne na Pravom putu, koja nije politički angažovana. Koliko smo to mi veliki muslimani, zapitajmo se, da li bismo dali svoju ćerku nekome ko je dobar musliman a nije tvoje nacije, pa ćeš videti da li si nacionalista ili fašista. Jesmo li to mi, ko je to nas zarazio, pa pogledajte se, svih boja i nacija, e to je zajednica, ne pripada nijednog naciji već ummetu a gde si ti moj ummete? To je tema sa kojom želim da završim ovu današnju hutbu, o kojoj trebate da razmišljate na kraju ove fiskalne godine.
 
I razmislite vi koji nešto slavite tamo šta vi slavite,šta imamo u reči slaviti, koga se slavi, samo Allah se slavi, samo onaj koji je Bespočetan. Samo Onaj kome ćeš se vratiti i dati mu odgovor za život kako si ga proživeo. Pogledajmo se očima ljubavi jer iz ljubavi smo stvoreni, nemojte gledati jedni druge sa podozrenjem, sa vesvesom i ogovaranjem. Za sve to bićemo obešeni za jezik, jer to je Muhammed, alejhis-selam rekao kada je prolazio pored Džehenema. Ne dozvolite da se manipuliše sa vama, da vaše duše budu hranjenje nečim drugim osim onoga što zadovoljava njihovu potrebu a to je reč Allah i to je Kur’an, zikr, čistoća tela, namere i dela. To je ono što želim da vam kažem. Allah dželle šanuhu da nam ukabuli“, kazao je između ostalog muftija beogradski, Mustafa ef. Jusufspahić.
 

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno subota, 25 decembar 2021 14:00
244206035 4429810297126760 5108102805366553130 n
Beograd, 24. decembar 2021.
 
„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša'nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.
 
Braćo i sestre u islamu! Tema današnje hutbe je O vi koji verujete, brinite se o sebi! Govorim na zadatu temu u vremenu potpune krize morala, u kojem se zlo želi nametnuti kao pozitivna vrednost, dok se dobro po svaku cenu nastoji smanjiti i dovesti u pitanje. U takvom vremenu se nosioci zla udružuju, pa se dobri ljudi žele prikazati kao nazadni i štetni za društvo, pa čak i opasnost po njega.
 
Podsećam sebe i vas na 214. ajet sure El-Bekare:
"Zar vi mislite da ćete ući u Džennet, a još niste iskusili ono što su iskusili oni koji su pre vas bili i nestali? Njih su satirale nemaština i bolest i toliko su bili uznemiravani da bi i poslanik i oni koji su s njim verovali, povikali: 'Kada će već jednom Allahova pomoć!?' Eto Allahova pomoć je zaista blizu!"
Iskušenjima u neimaštini i bolestima su bili izloženi narodi pre nas, do te mere da su i poslanici koji su im slati govorili: „Kada će već jednom Allahova pomoć“, pa kako da i mi ne budemo iskušani.? Kroz iskušenja se braćo i sestre svi mi hvala Allahu osnažimo i budemo spremniji na žrtvu na Allahovom, putu?!
 
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas uči u hadisu koji beleži imam Muslim:
"Prenosi Ebu Umejje Eš-Ša’bani: 'Došao sam kod Sa’lebe El-Hušenija, pa sam mu rekao: 'Kako razumeš ovaj ajet?' Upita: 'Koji ajet?' Rekoh: 'O vernici, brinite se o sebi; ako ste na pravom putu, neće vam nauditi onaj ko je zalutao!' Reče: 'Dobro si pitao! Pitao sam za njega Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao: „Naređujte dobro i zabranjujte zlo, pa kada vidiš pokornog škrticu, strast koja se sledi, dunjaluk koji mami i kada se svako bude divio svome mišljenju, onda se ti pazi i ostavi masu! Posle vas su dani strpljivosti, u kojima je strpljivost kao držanje žeravice! Onaj ko bude činio dobro u to vreme imaće nagradu pedeset ljudi koji rade (sada) kao oni.“
 
Celokupan život vernika je u znaku dobra i šta god ga zadesi, brišu mu se gresi i pišu sevabi, što potvrđuje hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji beleži imam Muslim:
Prenosi Suhejb, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Čudan li je primer mu’mina: šta god ga zadesi, njemu je dobro i to je svojstveno samo mu’minu. Ako doživi radost on zahvali Allahu i to bude dobro po njega, a ako ga zadesi nešto loše, strpi se i opet bude dobro po njega.” (Muslim)
 
Braćo i sestre zapamtimo lepu priču o jednom od ashaba koji je mnogo voleo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali je i njega voleo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem!
Abdu-l-Uzza je bio jetim, bez oba roditelja, o kojem se brinuo njegov bogati amidža. Kada je Abdu-l-Uzza imao 16 godina ashabi koji su činili hidžru iz Meke u Medinu prolazili su preko njegovog imanja, pa ih je on zamolio da mu prouče nešto iz Kur’ana. Kada su mu proučili njegovo srce se smekšalo i odmah je primio islam, ali zbog svoje mladosti i stanja u kojem se nalazio nije smeo da ga javno ispoljava. Tako je svoju veru krio tri godine, a kada ga je strpljenje izdalo rekao je svome amidži: “Amidža moj, okasnio sam za Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Ne mogu više trpeti želju susreta sa njim i odvojenost od njega. Dajem ti do znanja da svedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik!“ Ja inša-Allah činim hidžru njemu, a bio bih najsretniji kada bi i ti pošao sa mnom!” Amidža je povišenim tonom rekao: “Ako ne napustiš islam, oduzeću ti sav imetak!” Abdu-l-Uzza reče: “Radi šta hoćeš, ali ja ničem drugom ne mogu dati prednost nad Allahom, i Njegovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem!”
Amidža povika: “Ako budeš ustrajan u tome što radiš, oduzeću ti čak i odeću koja je na tebi!” Skoči i pocepa odeću u kojoj je bio. Abdu-l-Uzza pogleda u svoje polugolo telo, sagne se i uze dve vunene ponjave kojima se ogrnu i krenu put Medine.
Kada je došao kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, on ga upita: “Ko si ti?” Odgovori: “Ja sam Abdu-l-Uzza.” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga upita: “A zašto si tako obučen?” Abdu-l-Uzza reče: “Amidža mi je pocepao odeću, jer sam tebe izabrao Allahov Poslaniče. Bio sam strpljiv tri godine, kako bih ti došao čvrst u pokornosti Allahu.“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Nisi ti više Abdu-l-Uzza! Od danas si Abdullah Zu-l-Bedžadejn (Allahov rob sa dve ponjave)!“
Abdullah Zu-l-Bedžadejn, radijallahu anhu, je ostao uz Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, naredne četiri godine. Preselio je u svojoj dvadeset i trećoj godini života, prilikom pohoda na Tebuk.
Događaj njegovog preseljenja prenosi Abdullah ibn Mes’ud, radijallahu anhu: ”Spavao sam u hladnoj i tamnoj noći, kada me probudilo kopanje zemlje. Začudio sam se ko može kopati po ovakvoj tmini i hladnoći. Pogledah u mesto gde je legao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa ga ne vidoh. Pogledah u mesto Ebu Bekra Es-Siddika, pa ni njega ne nadoh. I pogledah u mesto Omera ibn El-Hattaba, pa ni njega ne vidoh. Izađoh iz šatora i ugledah Ebu Bekra Es-Siddika i Omera ibn El-Hattaba kako drže svetiljku, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kopa zemlju. Priđoh i upitah: “Šta to radiš Allahov Poslaniče?” Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, podiže glavu, a niz obraze su mu lile suze, pa mi reče: “Umro je tvoj brat Zu-l-Bedžadejn.” Okrenuh se prema Ebu Bekru i Omeru i rekoh im: “Zar dopuštate Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da kopa, a vi stojite?” Reče Ebu Bekr: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam ne da da mi kopamo. Hoće on sam da iskopa kabur.” Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iskopao kabur pružio je ruke prema Ebu Bekru i Omeru govoreći im: “Prinesite mi vašeg brata!” Pa su mu Ebu Bekr i Omer dodali telo Zu-l-Bedžadejna. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Pažljivo sa vašim bratom, pažljivo sa vašim bratom! Zaista je on voleo Allaha i Njegovog Poslanika!” Zatim ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stavio ispred sebe, a suze su mu padale po njegovim ćefinima. Pa ga je stavio u kabur i podigao ruke prema nebu, govoreći: “Gospodaru moj, ja svedočim da sam zanoćio zadovoljan Zu-l-Bedžadejnom, pa budi i Ti njime zadovoljan!”
 
Braćo i sestre, izvucimo pouku iz ovog prelepog primera! Učinimo iskrenu tevbu! Čuvajmo prava drugih ljudi! Ispunjavajmo sve naše obaveze prema Allahu, dželle še’nuhu, i Njegovim stvorenjima! Posebno čuvajmo namaze, jer je on stub našeg Dina i naša stalna veza sa Allahom, subhanehu ve te’ala!
 
Gospodaru, Učvrsti nas na Tvome putu! Sačuvaj nas iskušenja koja ne možemo podneti! Očisti naša srca i jezike od ružnih misli i govora! Oprosti našim roditeljima i dobrim precima, koji su na nas preneli svetlo Dina! Uputi našu decu i potomke i učini ih radostima naših očiju i srca i prvacima Ummeta! Oprosti nam grehe i počasti nas u džennetima, društvom poslanika, iskrenih, šehida i dobrih ljudi!"

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

  • Objavljeno nedelja, 05 decembar 2021 23:06

239548619 4299003036874154 649246267065941997 n

Beograd, 3. decembar 2021.

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle ša'nuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.

Draga braćo u islamu, tema današnje hutbe je: „Ko će Allahu dati lep zajam!“ Želja mi je da kroz ajete i hadise podsetim sve nas na dobročinstvo i lep ahlak, što su bile prepoznatljive osobine naših dobrih predaka.

Odmah na početku podsećam sebe i vas na drugi deo 20.ajta sure El-Muzzemmil: „...I namaz klanjate i zekat dajte i draga srca Allahu zajam dajte! A dobro koje za sebe unapred osigurate naći ćete kod Allaha još većim i dobićete još veću nagradu. I molite Allaha da vam oprosti! Allah, zaista, prašta i milostiv je!“

Uči nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji beleži imam Tirmizija: Prenosi Omer bin Sa’d El-Enmari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Zaklinjem se na tri stvari i dobro upamtite šta ću vam reći: Sadaka neće čoveku umanjiti imetak! Čoveku se neće učiniti nepravda, pa se u njoj strpi, a da mu Allah neće povećati ponos! I neće čovek otvoriti vrata prosjačenja, a da mu Allah neće otvoriti vrata siromaštva!“

Prenosi Sehl ibn Sa’d, radijallahu anhu: „Jedna žena je došla kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i donela mu ogrtač. Nakon toga, on upita ashabe: „Znate li šta je burda? Odgovorili su:“ Znamo, to je ogrtač sa ukrašenim rubovima!“ Onda je ta žena rekla: „Allahov Poslaniče, ja sam ga svojim rukama isplela samo za tebe, pa ga obuci!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je uzeo ogrtač koji mu je bio potreban i ogrnuo se njime. Jedan od prisutnih ashaba mu reče: „Allahov Poslaniče, hoćeš li mi dati taj ogrtač?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, skide ogrtač i dade ga tom čoveku. Prisutni rekoše: „Zašto si to tražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada znaš da on nikoga neće odbiti u onome što traži, a potreban mu je taj ogrtač?“ Odgovorio je: „Tako mi Allaha ja sam ga tražio da mi bude ćefin kada umrem.“ Sa’d je rekao: „Zaista mu je taj ogrtač bio ćefin u koji je umotan kada je umro.“ (Buharija)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovek došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Gladan sam, pa me nahrani!“ Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, je pitao svoje supruge da li imaju hrane, a one su odgovorile da u njihovim kućama nema ništa drugo osim vode. Tada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obratio ashabima, upitavši: „Ima li neko među vama da bi večeras ugostio gosta?“ Javi se jedan ensarija: „Allahov Poslaniče, ja ću ga ugostiti.“ Kada je došao kući pitao je suprugu ima li imalo hrane u kući, a ona mu reče da nema ništa osim hrane za decu. Reče joj: „Počasti Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, gosta! Uspavaj decu, a kada mu postaviš jelo, ugasi svetiljku, a mi ćemo se praviti da jedemo kako on ne bi primetio da nemamo dovoljno hrane!“ Sutradan je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao tom ensariji: „Uistinu se Allah čudi vašem sinoćnjem postupku!“

Omer, radijallahu anhu, pripoveda: „Jednoga dana je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tražio pomoć ashaba za pohod na Tebuk. U meni se pojavila želja da nadmašim Ebu Bekr Es-Siddika, koji je u svakom dobrom delu bio bolji od mene. Doneo sam pola svoga bogatstva i prišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, te sam mu rekao da je to pola moga imetka, a da sam drugu polovinu ostavio svojoj porodici. Ebu Bekr je tada ušao sa vrećom zlata i stavio je pred Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ga upita koji je to deo njegovog imetka, a on odgovori: „Celi!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pogleda u mene, pa upita Ebu Bekra: „A šta si ostavio svojoj porodici?“ Ebu Bekr odgovori: „Ostavio sam im Allaha i Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“

Narednih dana se Ebu Bekr nije pojavljivao. Osećajući prazninu zbog njegovog odsustva Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ashabe šta je to sa Ebu Bekrom, a oni rekoše da je Ebu Bekr dao sav svoj imetak i da nema ništa osim jednog komada tkanine koji je delio sa svojom suprugom, oblačeći ga naizmenično radi namaza. Poslanik, sallallahu alejhi vve sellem, posla Bilala ibn Rebbaha, radijallahu nahu, da ode kući njegove ćerke Fatime, radijallahu anha, i da je upita ima li ona kakvog platna pa da odnese Ebu Bekru kako bi došao u džamiju. Sve što je mimo njihovih potreba Fatima imala u svojoj kući bilo je jedno platno od kozje dlake. Kada je Ebu Bekr omotao to platno oko svog struka bilo je prekratko, pa je prišio nekoliko palminih listova na to kako bi se pokrio i onda je krenuo u džamiju. Pre nego što je on stigao, Džibril je došao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, obučen isto kao Ebu Bekr. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče Džibrilu da ga nikad nije video obučenog na tako čudan način, a Džibril mu odgovori da su toga dana svi meleki na nebesima bili tako obučeni u čast Ebu Bekra, odanog, darežljivog i vernog. A zatim mu reče da Allah šalje svoje blagoslove i selame Ebu Bekru sa porukom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Reci Ebu Bekru da je Gospodar njegov zadovoljan njime, pa je li i on zadovoljan svojim Gospodarom!“ Kada je Ebu Bekr došao pred Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i čuo dobre vesti, poskočio je, zahvalio se Allahu i rekao: „Usitinu sam zadovoljan svojim Gospodarom!“ I od silne sreće okrenuo ukrug tri puta.

Braćo i sestre, natečimo se u dobročinstvu, izvršavajmo sve svoje obaveze i pripremajmo se za Dan polaganja računa, kada će se gledati samo dobra dela!

Gospodaru, učvrsti nas na putu islama! Učini nas od dobročinitelja, nadajući se samo Tvojoj milosti i nagradi! Smiluj se našim umrlim roditeljima i precima koji su na nas preneli svetlo dina! Uputi našu decu i potomke i učini ih prvacima ummeta i boljim čuvarima dina i domovine od nas i radostima naših očiju i srca na ovom i budućem svetu! Oprosti nam grehe, sakrij naše sramote i primi naša dobra dela! Budi nam Milostiv na Sudnjem danu i počasti nas u Džennetu društvom Poslanika, iskrenih šehida i dobrih!" Kazao je između ostalog glavni imam Bajrakli džamije, Ramadan ef. Mehmedi.