- - - - - -
subota, 06 jun 2020
A+ R A-

JAKUB EF LEKOVIĆ ODRŽAO HUTBU U BAJRAKLI DŽAMIJI

jakubLekovic02

Danas je u Bajrakli džamiji u Beogradu Jakub ef Leković održao hutbu i predvodio džuma namaz. Centralna tema hutbe je bila poruka sure El Asr. 
Tako Mi vremena!
Čovek je, zaista, na gubitku -
osim onih koji veruju, čine dobra dela, 
jedni drugima preporučuju Istinu 
i jedni drugima preporučuju strpljenje!
Sura El-Asr jedna je od najkraćih kur'anskih sura, ali je zbog pouka i poruka koje se u njoj nalaze izuzetno značajna. Allah Uzvišeni u Kur'anu koristi razne zakletve. Budući da su Mu venici dužni verovati sve što kaže, te zakletve On ne koristi da bi nas uverio u nešto, nego da bi nam ukazao na važnost onoga čime se zaklinje i poruke koja sledi nakon zakletve. Tako nam naš Gospodar zaklinjanjem vremenom ukazuje na izuzetnu vrednost i važnost te blagodati, da bismo je iskoristili na odgovarajući način. "Allah nam je kazao koje četiri kategorije ljudi nisu na gubitku: prve dve: oni koji veruju i dobra dela čine. Videćemo da se nebrojeno puta u Kur'anu spominju ove dve stvari zajedno: verovanje i činjenje dobrih dela. Zašto? Pa zato što je nemoguće da čovek kaže kako veruje a nema ga u džamiji. Kako veruje a ne brine o svojoj porodici i o svojoj deci. Veruje a ne posti ili ne obavi makar jednom u životu hadždž. Veruje a ne daje zekat. Veruje a ne brine o džamijama." U nastavku hutbe Jakub efendija se kroz primer Omera i Halida, Poslanikovih sallallahu alejhi ve sellem ashaba, dotakao primera istine, njenog pridržavanja i pravde, odnosno Kur'ana, kako se može takođe protefsiriti ajet, jer je jedan od naziva za Kur'an - Furkan što u prevodu znači onaj koji razdvaja istinu od laži, odnosno hakk od batila. O bitnosti strpljenja - sabura, efendija Leković je kazao: "Što se uradi u žurbi to je od šejtana. Ne smemo ništa raditi na brzinu, već biti srpljivi i svakoj situaciji biti promišljeni i razboriti."
Nakon održane hutbe, Jakub ef Leković je predvodio džuma namaz.

jakubLekovic01jakubLekovic03