- - - - - -
utorak, 02 jun 2020
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

 

WhatsApp Image 2019 10 27 at 19.44.30Beograd, 25. oktobar

„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru dana Sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega pomoć i uputu tražimo! Neka je salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, drugove-ashabe i sve one koji ga budu sledili do dana Sudnjega uključujući i nas ovde prisutne!

Draga braćo i sestre u islamu, želim podsetiti sve nas na najznačajnije stvari u životu čoveka, a to su čuvanje časti i dostojanstva muslimana. Čast možemo definisati kao čovekov ugled, dostojanstvo, poštenje, moral, sve ono što se tiče čoveka i njegove porodice je sveto. U islamu se zabranjuje bilo kakav atak na čoveka, njegov imetak, ali i na njegov čast i ugled, mi bismo kazali obraz čoveka. Danas su ljudi, donekle, sigurni od napada na život i imetak, ali na čast i dostojanstvo nisu toliko jer je često prisutna i kod onih koji klanjaju i poste. Govoroli smo često o hakku, i o tome šta znači uništiti nečiji obraz. Mnogo puta smo govorili onaj koji klanja namaz, posti, ko je hafiz i hadžija, imam... biti imam je lepa stvar ali je odgovornost još veća. Biti hafiz je najlepša stvar ali raditi po onome što znamo, to je težina. Očuvati svoj obraz, namaz, zekat, sadaku, to je jako bitno. Musliman, mumin, muhsin ogleda se u ovome. Koliko mi čuvamo svoje namaze? Svoja dobra dela? Koliko mi pazimo druge ljude i čuvamo braću i sestre ili im rušimo ugled... ako to radimo, kakvi smo mi muslimnai? Da li imamo išta od onoga što klanjamo?

Kada nešto činimo zarad Allaha, onda pazite gde god naiđete da Allah kaže u Kur’anu da ćemo imati iskušenja ali uvek se na kraju ajeta kaže „a ti obraduj izdržljive...“ Upornost je bitna, draga braćo. Očuvanje nečega, neko se bori godinama da ode na Hadž, nakon toga mora da ga očuva jer nije samo „bio sam i izvršio sam“, nego da li si očuvao to što je Allah naredio? Nama je Allah dao u emanet da pomažemo siromašne i putnike i verske objekte... to treba da radimo ustrajno i da to čuvamo.

Allah dželle šanuhu kaže u suri Hudžurat, 12. ajet: „O vernici klonite se mnogih sumnjičenja, neka sumnjičenja su zaista greh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge. Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga a vama je to odvratno, zato se bojte Allaha a Allah zaista prima pokajanje i samilostan je.“
Kada bismo ovaj ajet primenili, onda bismo malo govorili a mnogo ćutali. Koliko puta nešto kažemo, pa se pokajemo, a mnogo puta ćutimo i posle nam bude drago. Ukoliko nešto tvrdimo onda je to potrebno argumentovati. Ukoliko sumnjičimo, pravimo pretpostavke, svaka vrsta govora ima svoje posledice a Uzvišeni ima svoje pisare koji pišu naše reči i bićemo pozvani pred Allahom da odgovaramo za sve što smo rekli i uradili.

„Ti sa svakim lepo i traži da se čine dobra dela a neznalica se kloni.“ kaže Allah dželle šanuhu u suri El Araf. U jednoj predaji se navodi kada je Allah objavio ovaj ajet, Allahov Poslanik je upitao Džibrila: „Šta je ovo Džibrile?“ a Džibril je rekao: „Allah ti naređuje da oprostiš onome ko ti nepravdu nanese, da daš onome ko tebi ne da i da odeš onome ko tebi ne dolazi“ Kakvi su danas naši porodični odnosi? Potrebno je biti visoko moralna osoba sa jakim saburom da bismo ovo postigli. Prvo treba sebe da preispitamo da li smo počinili neki greh pa nas Allah stavlja na iskušenje, pre nego počnemo da pričamo o nekome, a nikada ne treba da vratimo istom merom i kada smo u pravu jer je nagrada veća od toga. Nego da se pokajemo Allahu i da oprostimo.

Muslimanima je Kaba najsvetije mesto na dunjaluku i kada bi neko učinio loše prema toj svetinji, bio bi u stanju i da se fiziči obračuna. U jednoj predaji se kaže, prenosi Amr ibn el- As: “ Video sam Poslanika kako tavafi oko Kabe i govori, kako si lepa i kako je lep tvoj miris, kako si veličanstvena i kako je veliko tvoje mesto kod Allaha, tako mi Allaha čast mumina je kod Allaha veća od tvoje časti. Njegov imetak, krv i da se o njemu misli samo dobro, rušenje Kabe je manji greh nego da se uvredi čast mumina i da se prolije njegova krv.“

Koliko puta dnevno dopustimo sebi da komentarišemo, prenosimo, rečima i rukama, da li se plašimo da ćemo nekoga potvoriti i i udariti na njegov čast i dostojanstvno? Jezik je kao strelica a kada se jednom odapne teško je povratiti je i tragovi su duboki.

Prvi halifa je imao običaj da stavi kamen ispod jezika, da ne priča puno. A muslimani u današnjici šta pričaju? Šta je za nas čast jednog čoveka? Manji je greh rušiti Kabu, nego jednog čoveka. Mi danas rušimo čast svakoga pojedinačno jer nismo prihvatili emant koji nam je Allah dao i želimo da prenosimo i radimo sve što je suprotno od Kur’ana i sunneta, da bi sačuvali sebe, svoje mesto i poziciju. Kakvi smo mi vernici?

Pogledajmo život naših prethodmika, Poslanika i ashaba, tabina. Ljudi su od njih prihvatil islam. Grad jedan je prihvatio islam od jednog čoveka zato što se taj čovek držao Allaha i Njegovih propisa i zato što je to radio radi Allaha a ne radi dunjaluka. Kada je čovek svestan da su meleci uvek sa njim, on pazi kako se ponaša. Gde su sledbenici ummeta Poslanika? Treba da se uvek preispitujemo – koliko ima imana u našim srcima? Da li smo spremni da ustanemo na sabah ili smo spremni da preispitujemo druge?

Ovaj svet je prolazan, kratko je vreme, ma koliko živeli. Šta ćemo Gospodaru dati? Kada ne znamo šta je istina, a šta laž, kada svako uništava drugoga a ne savetuje ga. Vera je da svakoga pomažeš i da ga nosiš do Dženneta, a ne da ga rušiš. Ljubomora kod muslimana je danas prisutna i to se suprostavlja savetu Poslanika. Ljudi uništavaju druge da bi došli na njegovu poziciju, svaki novac koji se zaradi na taj način je haram. Halal nije samo propis o klanju životinje, to je mnogo širi pojam. Umesto toga zašto ne razmišljamo na drugi način? „Ovaj klanja pet vakata, što ne bih i ja.“ Umesto toga imamo da neko kaže: „Ovaj otišao na koncert, idem i ja.“

Naša prva zapovest „Uči, čitaj“ gde je danas? Gde su danas muslimani? Allah nam je dao onako kako smo postupili prema Njemu. Zato moramo da se probudimo. Nije dozvoljeno da čovek spominje drugoga čoveka po onome što bi ga naljutilo, što bi učinilo da se loše oseća pa makar se radilo i o istini. A šta tek ako spomenemo nekoga i kažemo neistinu?

Kolika je vrednost časti govori nam i činjenica da je Poslanik spomenuo čast na samom početku na oprostnom Hadžu, na Arefatu kada je rekao: „O vernici, bojte se Allaha i budite humani i pravedni među sobom i među drugima. O ljudi vaši životi i vaši imeci i vaša čast neka vam budu sveti, kao što je za sve nas uzvišeni i sveti ovaj mesec, današnji dan i mesto Arefata sve dok se ne sastanemo sa Gospodarom našim.“

U jednom hadisu se kaže: „Najbolji musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku sigurni drugi muslimani. Najbolji vernik je onaj koji je najlepšeg morala. Najbolji muhadžir je onaj koji se čuva Allahovih zabrana -harama. A najveći borac je onaj koji se bori protiv svojih strasti u ime Allaha.“
„Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte tuđe mane. Jer ko bude istraživao tuđe mane, Allah će otkriti njegove mane, a čije mane Allah bude istraživao - osramotiće ga u njegovoj kući.“

Molim Allaha da nas sačuva od loših osobina, da nam pomogne da budemo istrajni, da nam da snage da izvršavamo šta nam on naređuje, da naši koraci budu jaki, da se borimo i trudimo stalno u ime Allaha i da sve što radimo bude u ime Alalha. Jer da napravite gradove u ime nekog drugog, nećete imati ništa od toga. Udelite dinar u Njegovo ime, to će vam biti put do Dženneta.
Kada je Poslanik video čoveka da uživa u Džennetu, pitao je šta je ovaj čovek uradio pa uživa: „Pomerio je granu koja je smetala ljudima.“ To je razlog njegovog uživanja u Dženentu.

Molim Allaha da nam na ovom svetu poslednje reči budu: „Ešhedu en la ilahe illallah, ve ešhedu enne Muhammeden abduhu ve resuluhu“, kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije u Beogradu.