- - - - - -
nedelja, 25 oktobar 2020
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU, RAMADANA EF. MEHMEDIJA

WhatsApp Image 2020 09 05 at 21.43.30 1
4. septembar 2020. godine
 
„Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svih svetova, Vladaru Dana sudnjega, samo Njega obožavamo i samo od Njega uputu tražimo, svedočimo da nema drugog Boga osim Allaha dželle šanuhu i svedočimo da je Muhammed, sallallahu alejhi ve selem, poslednji Božiji poslanik i Allahov rob koji je došao da nas iz tmine na svetlost izvede, neka je salavat na njega, njegovu porodicu, drugove-ashabe, i sve one koji ga budu sledili do Sudnjeg dana, uključujući i nas ovde prisutne.
 
Draga i čestita braćo i sestre u islamu, Uzvišeni Allah kaže: „Džine i ljude stvorio sam radi ibadeta.“ Ljude i džine je Allah stvorio samo da Njemu robuju i da se u kratkom dunjalukom životu pridržavaju Njegovih uputa koje je slao preko svojih poslanika kako bi zaslužili Njegovu milost i ušli u Džennet čija prostranstva su kao nebesa i zemlja. Obaveza ummeta Poslanika, alejhis-selam, jeste da se pridržavaju propisa islama,da se takmiče u dobru i žude za obećanom nagradom.
 
Kaže Allah dželle šanuhu u prvim ajetima sure El-Enbija: „Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni bezbrižni ne mare za to.“ Citirani ajet oslikava naše današnje stanje gde ljudi srljaju i prave greške i ne mare za onim što dolazi. Ljudi su zaokupljeni prolaznim dunjalučkim stvarima i sve manje imaju vremena za Allaha. U toj svakodnevnoj trci ljudi izgledaju kao da su radi dunjaluka stvoreni i kao da će na njemu trajno ostati. Kada nešto rade, to čine radi dunjaluka. Ako razmišljau opet to čine radi dunjaluka, a ako vole- vole radi dunjaluka. Prepiru se i ratuju i sude radi dunjaluka i mnogi ostavljaju namaz radi bilo čega dunjalučkog – sastanak, utakmica i slično.
 
Kaže Allah dželle šanuhu u sedmom ajetu sure Er-Rum: „Oni znaju samo spoljašnju stranu života prema ovome svetu, a prema onome svetu su ravnodušni.“ Ljudi poznaju samo vanjštinu a ne suštinu stvari. Zaboravljaju na polaganje računa i kaznu. Srećni su oni ljudi koji prave planove za onaj svet i koji dunjaluk razumeju kao period života u kome trebaju činiti što više dobra.
 
Kaže Allah, džele šanuhu, u 72. ajetu sure Hidžr: „A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali!“ Allah dželle šanuhu podseća ljude da oni nisu uzalud stvoreni i podseća ih na neminovni povratak Njemu o čemu govori sledeći ajet sure El-Muminun: „Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete vratiti?! I neka je Uzvišen Allah, Vladar istine, nema drugog Boga osim Njega, Gospodara svemira veličanstvenog! A onaj koji se pored Allaha moli drugom bogu bez ikakva dokaza o njemu, pred Gospodarom svojim će račun polagati i nevernici ono što žele neće postići. I reci – Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si Najmilostiviji!“ Allah, džele šanuhu, nam je rekao u suri El-Muminun 115.-118. ajet. Prema citiranima ajetima, ljudi su suštinski razlikuju od životinja koje nemaju nikakve odgovornosti za ono što čine. Ljude čeka povratak Gospodaru svih svetova, Vladaru Kijametskog dana, pred kojim će polagati račune za svoja dela.
U 36.ajetu sure El-Kijame stoji:“Zar čovek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati?“
 
Imam Katade kaže: Spomenuto nam je da je Poslanik upitao nekog čoveka šta obožavaš?! Odgovorio je: „Obožavam Allaha i toga i toga.“( Nabrojavši neke kipove) Pa je Poslanik upitao koji od njih kada te nešto pogodi, ti ga pozoveš a on ti otkloni? Odgovorio je Allah, Slavljeni i Uzvišeni. Zatim ga je upitao, koji od njih ti kada imaš neku potrebu, pa ga pozoveš, on ti da i ispuni? Odgovorio je Allah, Slavljeni i Uzvišeni! Pa šta te onda navodi da obožavaš ove uporedo sa Allahom ili ti misliš da možeš Njega nadvladati?! Odgovorio je: „Ja samo želim da Mu budem zahvalan robujući i ovima uporedo sa Njim!“ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Vi znate, a oni ne znaju, Ovaj čovek nakon što je primio islam izjavio je, sreo sam čoveka koji me je pobedio u prepirci.“ (Tirmizi)
 
Na Sudnjem danu će svaki čovek naći svoja dobra i loša dela što potvrđuje 30. ajet sure Ali Imran: „Onoga dana kada svaki čovek nađe pred sobom dobro delo koje je učinio i rđavo delo koje je učinio poželeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah nas podseća i Allah je milostiv prema svojim robovima!“
 
Allah Uzvišeni obaveštava svoje robove da On zna ono što javno i tajno čine i da Mu ništa ne može promaći. Njegovo znanje obuhvata sve i ne može mu izmaći ni trun ni manje od njega. To je upozorenje Njegovim robovima da Ga se boje i da imaju strahopoštovanje prema Njemu kako ne bi činili ono što je On zabranio! Na Sudnjem danu će biti doneseno ispred svakog čoveka njegovo delo, bilo dobro ili zlo. Ako bude dobro, obradovaće ga; ako bude zlo – ožalostiće ga pa će poželeti da nije njegovo i da bude daleko od njega.
 
Allah kaže svojim robovima da ne gube nadu u Njegovu milost.
 
Ibn Madže beleži sledeći hadis. Prenosi Džabir ibn Abdullah: „Govorio nam je Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, o ljudi učinite tevbu Allahu pre nego što umrete i požurite sa činjenjem dobra pre nego što budete zauzeti. Povežite ono što je između vas i vašeg Gospodara na način što ćete puno spominjati Njega. Puno delite sadaku, tajno i javno, pa ćete biti potpomognuti, ojačani i opskrbljeni.“
 
Draga braćo i sestre u dini-isalmu, budimo istinski Allahovi robovi koji se takmiče u činjenju dobrih dela, koji se čuvaju zabranjenih i sumnjivih stvari, koji izvršavaju preuzete obaveze, koji se međusobno vole i paze i koji se nadaju Allahovoj milosti i nagradi.
 
Gospodaru, učini nas tvojim iskrenim robovima koji samo tebi na ruku i sedždu padaju, ne iskušavaj nas onim što nećemo moći podneti, uputi našu decu i naše potomke, ne dozvoli da ih se stidimo i da se oni nas stide. Oprosti nam grehe i počasti nas društvom u Džennetu sa poslanicima, šehidima i svim dobrim ljudima. Kome je dat zikrullah, kome je dato da spominje Allaha, džele šanuhu, znajte da mu je dato najveće blago.
WhatsApp Image 2020 09 05 at 21.42.55