- - - - - -
subota, 06 jun 2020
A+ R A-

ODRŽANA 22. REDOVNA SEDNICA VRHOVNOG SABORA ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE

WP 20171224 12 51 20 Pro

Juče, 24.12.2017. godine, u Beogradu u sali „hAmd“ pored Bajrakli džamije održana je redovna sednica Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije.

Na početku sednice prisutnima se obratio Reisu-l-ulema Islamske zajednice Srbije Sead ef. Nasufović koji je kazao da „smo preuzeli amanet za organizaciju i unapređenje života muslimana Srbije,“ i uputio dovu Allahu Uzvišenom „da rad bude hajirli, a odluke ispravne i korisne za muslimane Srbije.“

Predsednik VS IZS muftija Muhamed ef Jusufspahić je pred sabornike iz tri Mešihata (sandžačkog, preševskog i srbijanskog) predložio dnevni red 22. po redu sednice koji je jednoglasno usvojen, te se u nastavku sednice raspravljalo i glasalo o sledećim tačkama:

- 1.Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 21. sednice Vrhovnog sabora
- 2. Podnošenje izveštaja sa sednice Sabora Islamske zajednice Sandžaka (održane 14.05.2017. godine)
- 3. Centralizacija izdavanja priznanica, blokovske robe i kalendara
- 4. Ustanovljenje vakufske direkcije Islamske zajednice Srbije
- 5. Donošenje Pravilnika o svečanostima i protokolu
- 6. Imenovanje glasnogovornika Islamske zajednice Srbije
- 7. Obeležavanje 150 godina Islamske zajednice Srbije
- 8. Razno

Nakon usvajanja prve dve tačke dnevnog reda povedena je rasprava o trećoj i četvrtoj gde su se sabornici složili da bi se donošenjem odluke o centralizaciji izdavanja priznanica, blokovske robe i kalendara, odnosno štampanja važnog materijala na jednom mestu, zajednica osnažila i postala još jedinstvenija. Ovim bi se otklonile eventualne pogreške i razilaženja oko pojedinih datuma (važnih za verski život muslimana) a sve u cilju poboljšanja rada zajednice i njenog transparentnijeg delovanja.

S druge strane, ustanovljenje vakufske direkcije Islamske zajednice Srbije, odnosno objedinjenje tri kancelarije u jednu zajedničku dovelo bi do većeg jedinstva, ali i olakšalo sve pravno-birotehničke poslove zajednice i odnose sa državom i trećim licima.
Jednoglasno su usvojene i ove dve tačke dnevnog reda, te je na Rijasetu da sprovede donete odluke i o tome obavesti Sabor.

Tokom rasprave o tačkama pet, šest i sedam u prvi plan se istaklo jedinstvo Islamske zajednice, kao i važnost i značaj ispravnog i legitimnog delovanja odabranih lica IZS u javnosti.

Pod osmom tačkom dnevnog reda našao se i predlog Reisu-l-uleme za razrešenje dosadašnjeg muftije sandžačkog Hasiba ef. Suljovića sa dužnosti naibu-reisa, predsednika Mešihata Islamske zajednice Sandžaka i muftije sandžačkog zbog isteka drugog mandata. Jednoglasnim prihvatanjem predloga pokrenut je izborni proces za popunu upražnjenog mesta novog muftije i predsednika Mešihata IZ-e Sandžaka koji mora biti okončan najkasnije do kraja januara 2018. godine.
Konkurs za novog muftiju je otvoren za sve alime koji ispunjavaju uslove i koji dostave program unapređenja rada Mešihata Islamske zajednice Sandžaka, uključujući i dosadašnjeg muftiju.
Do okončanja izbora Mešihatom IZ-e Sandžaka upravljaće povereništvo koje će u svom radu u skladu sa Ustavom biti odgovorno Rijasetu Islamske zajednice Srbije.

U istoj tački dnevnog reda našao se predlog za osnivanje konsultativnog centra Fakulteta islamskih nauka na albanskom jeziku u Preševu, Bujanovcu i Medveđi. Muftija preševski Nedžmedin ef. Saćipi istakao je važnost i značaj ovakve odluke naročito u današnjem vremenu kada je tumačenje vere obaveza učenim ljudima školovanim na priznatim fakultetima islamskih nauka.
Predlog je prihvaćen jednoglasno.

Sledeća redovna sednica Vrhovnog sabora Islamske zajednice Srbije zakazana ja za proleće naredne godine.

Nakon sednice Vrhovnog Sabora IZS, održana je redovna sednica Rijaseta Islamske zajednice Srbije.
Na dnevnom redu sednice Rijaseta našlo se više tačaka. Jednoglasno su usvojeni predlozi i izvršena sledeća imenovanja:
za dekana Fakulteta islamskih nauka u Beogradu imenovan je prof. dr Abdulah Kazimoski, a za prodekane imenovani su prof. dr Abdullah Nu’man, dr Enis Makić i muftija Nedžmedin ef. Saćipi.
Za direktora agencije „Al-Sijaha“ koja djeluje u okviru Ureda za hadž i umru postavljen je Enes ef. Dervišević,
za direktora Ureda za dijasporu i odnose sa inostranstvom imenovan je mr. Jakub ef. Leković.
Za direktora srednje muške medrese u Novom Pazaru „Sinan-beg“ postavljen je Haris ef. Holić, a za direktora Beogradske islamske srednje medrese Muhamed ef. Nasir.
Takođe, usvojena je odluka i formiran Savet za fetve Rijaseta Islamske zajednice Srbije koji je otvoren za sve razumevatelje Kur'ana i sunneta u Islamskoj zajednici Srbije.

WP 20171224 12 53 36 ProWP 20171224 14 39 20 ProWP 20171224 14 45 31 ProWP 20171224 15 59 51 ProWP 20171224 16 03 42 Pro