- - - - - -
četvrtak, 20 februar 2020
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU

ramadan ef hutba 3

Dvadeset devetog decembra / jedanaestog rebiu-l-ahira u Bajrakli džamiji u Beogradu hutbu je održao Ramadan ef Mehmedi.
Glavni imam Bajrakli džamije govorio je o vrednosti džamije i adabima ponašanja u njoj kao i o vrednosti džume namaza.

"Džamija je Allahu najdraže mesto na zemlji. Graditi je i održavati potvrda je prisustva imana tj. verovanja u našim srcima.
Ebu Seid el Hudri r.a prenosi da je Poslanik sallalahu alejhi ve sellem rekao: „Kada vidite nekog čoveka da se navikao na džamiju, posvedočite da on ima imana u sebi jer je Uzvišeni rekao – Allahove džamije gradi i održava onaj koji veruje u Allaha i Sudnji dan.“ (Tirmizi)

Vernik ide u džamiju jer ga u nju poziva Svoritelj, putem mujezina. U hadisu Ebu Hurejra r.a Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Niko/ništa neće – džin, kamen, čovek ili nešto drugo, čuti glas mujezina a da mu neće svedočiti na Sudnjem danu.“ (Buhari)

Na svaki korak učinjen ka džamiji, stepen kod Gospodara podižemo i tim korakom se od greha čistimo. Za svaki trenutak proveden u džamiji, nadoknadiće nam se hladom na dan kada drugog hlada ne bude bilo.

Ebu Hurejre r.a prenosi od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem hadis: „Nikada neće vernik doći u džamiju radi namaza i zikra, a da mu se Allah neće obradovati baš kao što se porodica obraduje nekom svom članu koji je dugo izašao pa se vratio.“

Džamije su Allahove kuće. Da ih gradimo- obavezni smo; a i održavati ih, naša je dužnost.
Aiša r.a kaže: „Poslanik je dao preporuku da se džamije grade unutar naseljenih područja, te da se drže čistim i urednim.“
Musliman je obavezan u džamiju dolaziti čist i uredan jer je to Allahova naredba.

Lepo se obucite, naređuje Svevišnji, kada u džamiju idete, u suri El Eraf, trideset prvi ajet.“
Musliman kada ide u džamiju ne sme nijednim svojim gestom uznemiravati nekoga. Kao što nam je i poznato, Poslanik sallalllahu alejhi ve sellem, zabranio je da jedemo luk kada idemo u džamiju jer ćemo neugodnim zadahom uznemiravati braću klanjače, ali i meleke koji se takođe uznemire. Jednako je zabranjeno doći u džamiju u odeći i čarapama koje se na znoj osećaju, ali i prejakim mirisima i nagih leđa. Sve je ovo iz poštovanja prema Božijoj kući, ali i prema verničkoj obavezi da nikoga ne uznemiravamo.

U džamiju se ulazi desnom nogom.
O čistoći džamije vodi brigu svaki klanjač, svaki njen posetilac, jer brinuti o Allahovoj kući je posebno vredno, kao i o njenoj okolini.

Od Enesa r.a prenosi se kako je u vreme Poslanika živela jedna žena koja je brala trnje po džamiji. Kada je umrla, niko nije obavestio Poslanika sallalllahu alejhi ve sellem o njenoj dženazi, na šta Poslanik reče: „Kada neko od vas preseli na Ahiret, onda me obavestite o tome.“ Nakon toga joj je klanjao dženazu i rekao: „Video sam je u Džennetu, zato što je brala trnje po džamiji.“

U kakvom stanju ostaviš toalet nakon upotrebe?
U kakvom stanju ostane abestana iza nas?
Gde ostavim papuče nakon abdesta?
Kako se prema Allahovoj kući odnosimo i pravimo li sebi mesto u Džennetu brinući se o čistoći džamije?

Kada se u džamiju uđe na namaz sedne se redom u saf, u prvo prazno mesto. Saf se formira sa sredine pa ravnomerno sa obe strane. Nepotpuni saf krnji namaz, a prvi saf je najvredniji pa onda svaki sledeći.

Namaz se oglašava ezanom. Ezan je poziv u Allahovu kuću, poziv za razgovor sa Stvoriteljem. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas uči da kada se ezan čuje, da ćutimo i da jedino što u tom trenutku možemo govoriti jeste ponavljanje ezanskog teksta za mujezinom.
La havle ve la kuvvete illa billahil alijjil azim.
Kada se Kur’an uči, izričita je naredba Božija: „Vi ćutite i slušajte da biste spašeni bili.“ El Eraf, 104.
Slušanje Kur’ana je obaveza, meleki i džini ga takođe slušaju i čude se lepoti njegovoj. Nemojmo da izbegavamo sevap, ne bežimo od nagrade tako što dok se Kur’an uči mi postupimo suprotno Božijim pravilima.

Petak je dan kada je Allah Uzvišeni učinio odabranim i kojeg je odlikovao nad ostalim danima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Najbolji dan koji je sunce obasjalo je petak; u njemu je stvoren Adem a.s u njemu je uveden u Džennet i toga dana će nastupiti Smak sveta.“ (Muslim)

U ovom odabranom danu muslimani se obavezuju na džumu namaz. Imam Ahmed beleži hadis da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Ko se očisti i okupa u petak, rano ustane i među prvima dođe peške, a ne na jahalici, sedne blizu imama i sasluša ga, a sam reč ne progovori – za svaki će korak imati nagradu kao što se ima od godinu dana dobrovoljnog posta.“

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Pet dnevnih namaza, džuma do džume i namaz do namaza brišu grehe počinjenne između njih ako se izbegnu veliki gresi.“
Ko prouči petkom suru El-Kahf biće mu svetlo do naredne džume i ista sura nas štiti od prokletog Dedžala ako se nađemo u njegovom vremenu.

Gospodaru naš, mi smo čuli glasnika koji poziva u veru- Verujte u Gospodara vašeg! I mi smo mu se odazvali. Gospodaru naš, oprosti nam grehe naše i pređi preko rđavih postupaka naših i učini da posle smrti budemo sa onim dobrim." (Ali Imran, 197).