- - - - - -
ponedeljak, 29 novembar 2021
A+ R A-

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

WhatsApp Image 2019 01 01 at 09.49.131

28. decembra / 21. rebi’u-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Centralna tema hutbe - odlike vernika.

„Uzvišeni Allah nam kazuje: ’Čovek je, uistinu, stvoren malodušnim: kada ga nevolja snađe – u brigama je, a kada mu je dobro – ne da sebi prići.’ (El- Me’aridž, 19-21)

Braćo moja u dini islamu! Navedeni ajeti iz sure El- Me’aridž na najbolji način opisuju kakv je čovek u svojoj prirodi. Kada ga problemi snađu, on brigu brine i moli svakoga redom da mu pomogne. Čak se i Allaha seti, pa kaže: ’Allahu moj, ako me iz ovih problema izvučeš, neću više iz džamije izlaziti.’ Međutim, kada mu Allah probleme otkloni, on odahne, glavu uzdigne... On je, džamiju, naravno zaboravio i počne se ponašati kao da problemi upšte nisu ni postojali i kao da se oni više neće pojaviti, pa kaže: ’Ah! Bilo je tesni, ali sam se dobro snašao. Da nisam ovako uradio, bilo bi katastrofa.’ Dakle, ma koliko bio materijalno i fizički jak, čovek je, ipak, slab.
Međutim, u nastavku kazivanja iz sure el- Me’aridž, Uzvišeni Allah nas obaveštava da nisu svi ljudi slabi.
Ima onih koji su super jaki, a to su vernici. A zatim, od 22. do 35. ajeta, navodi njihove osobine:
’Osim klanjača, koji namaze svoje na vreme obavljaju.’
To nisu oni koji kažu: ’Ima vremena, klanjaću kasnije.’To su oni koji prate namaska vremena i koji jedva čekaju da nastupi namasko vreme kako bi klanjali dotični namaz i koji su nervozni ako ih nešto sprečava da izvrše Allahu najdraže delo, a to je namaz u početku njegovog vremena.

’I oni u čijim imecima bude određeni deo i za onoga koji prosi i za onoga koji ne prosi.’
To nisu oni koji kažu: ’Eno, opet sergija. Opet nešto traže. Ma dosta je više! Ne dam više!’ To su oni koji udeljuju zekat i sadaku i onome koji prosi, a i onome koji od stida ne sme da traži a potrebno mu je. To su oni koji ne strahuju da će osiromašiti ako budu udeljivali, jer su uvereni da udeljivanjem drugima, oni, ustvari, udeljuju sami sebi, da će to što udele naći kod svoga Gospodara, i da će im Gospodar njihov sve to što su udelilu nadoknaditi i višestruko im vratiti.

’I oni koji u onaj svet veruju.’
To nisu oni koji kažu: ’Ma hajde, ko se vratio s onog sveta da kaže kako je tamo? Kad umreš i zatvoriš oči – gotovo je.’ To su oni koji čvrsto veruju da će proživljeni biti, da će pred Allaha sa knjigom svojih dela stati i račun polagati, da će na Sirat – ćupriju stati, da će za svoja dela nagrađeni biti i da se za taj Dan treba maksimalno pripremati.

’I oni koji od kazne svoga Gospodara strahuju, a od kazne tvoga Gospodara niko nije siguran.’
To nisu oni koji kažu: ’Da ja proživim dok sam mlad, pa kad ostarim onda ću se pokajati i povući, na Hadž otići i sve što treba izvršavati.’ I to nisu oni koji kažu: ’Ma ja klanjam i postim i pomažem drugima. Šta fali i ako poneki propust napravim? Allah će oprostiti.’
To su oni koji se trude da što više dobrih dela učine, a od greha gčave okreću i kaju se za njih, jer ne znaju hoće li im njihov Gospodar dobra dela primiti a grehe oprostiti, i koji, ne znajući kada će umreti, strahuu da li će sa sobom na onaj svet dovoljno dobrih dela poneti.

’I oni koji svoja stidna mesta čuvaju, i žive jedino sa svojim suprugama ili onima koje su u njihovom posedu, oni zaista prekor ne zaslužuju. A oni koji izvan toga traže, oni u greh upadaju.’
To nisu oni koji sebi ili svojim roditeljima u kuću dovode nevenčane devojke ili momke, niti oni psihički oboleli koji sebi biraju istopolne bračne ili vanbračne drugove, pod izgovorom: ’Ovo je demokratska zemlja i ovo je moderno doba.’

’I oni koji poverene im emanete čuvaju i obaveze svoje ispunjavaju.’
To nisu oni koji kažu: ’Hajde šta falia ko nešto ukradem. Niko neće primetiti. Ovo je velika firma.’ Niti oni koji kažu: ’Ma ja ću to kako bilo uraditi, niko me ne nadgleda.’

’I oni koji dug svoga svedočenja izvršavaju.’
To su oni koji su pravedni i koji hrabro stupaju u odbranu istine, pa makar to bilo na njihovu štetu, štetu njihovih roditelja ili štetu njihovih bližnjih.

’I oni koji namaze svoje redovno obavljaju.’
Ništa bez namaza. I to redovnog.

’Oni će u džennetskim baščama počašćeni biti.’
Oni koji se budu okitili navedenim osobinama, knjigu svojih dela će u desnu ruku dobiti, račun pred Gospodarom svojim će lako položiti, preko Sirat- ćuprije će brzo preći i na vrata Dženneta će sa selamom ući.

Braćo moja! U ovim danima, razmislimo o navedenim odlikama vernika i dobro proverimo da li nam neka od njih nedostaje.

Molim Dragog Allaha da nas učini iskrenim vernicima! Amin!"