- - - - - -
utorak, 13 april 2021
A+ R A-

POVODOM UKIDANJA VANREDNOG STANJA U REPUBLICI SRBIJI, RIJASET ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE DONEO JE ODLUKU O NAČINU SPROVOĐENJA VERSKOG ŽIVOTA U DŽAMIJAMA I MESDŽIDIMA, MEDRESAMA I DRUGIM USTANOVAMA ISLAMSKE ZAJEDNICE SRBIJE

WhatsApp Image 2020 05 07 at 17.25.09

WhatsApp Image 2020 05 07 at 17.25.09 1

Na osnovu Ustava Islamske zajednice Srbije član 60. i 61. a u skladu s odlukom Narodne Skupštine Republike Srbije od 6. maja 2020. godine, kojom se ukida vanredno stanje u Republici Srbiji, kao i ograničenje kretanja pri čemu na snazi i dalje ostaju mjere kojima se u cilju zaštite javnog zdravlja uslovno dozvoljava okupljanje građana na jednom mjestu, stekli su se uslovi o ublažavanju mjera kojima se propisuje rad organa i ustanova Islamske zajednice u vanrednim uslovima u smislu člana 85. i 86. Ustava Islamske zajednice Srbije shodno čemu Rijaset Islamske zajednice Srbije donosi sledeću:

 

                                                                                                O D L U K U

o načinu sprovođenja vjerskog života u džamijama i mesdžidima, medresama i drugim ustanovama Islamske zajednice Srbije

 

                                                                                                           I
Odobrava se da dnevne, džuma i teravih namaze u džamijama i mesdžidima, pored imama i muezina, može obaviti veći broj džematlija, prema kapacitetu džamije poštujući važeću mjeru stručnog štaba Vlade Republike Srbije o fizičkoj distanci od 2 metra, pri čemu je poželjno prema mogućnosti koristiti i kapacitete harema džamije.

 

                                                                                                          II
Nalaže se džamijskim Odborima i Odborima Medžlisa Islamske zajednice Srbije da za sve džamije i mesdžide obezbjede dovoljne količine adekvatnih dezinfekcionih sredstava kojima će se redovno tretirati prostor obavljanja namaza, kao i obezbjediti dezinfekcionu barijeru na ulasku u džamiju kao i sredstvo za dezinfekciju ruku.

 

                                                                                                         III
Džematlije koje dolaze u džamije i mesdžide dužni su ibadet abdesta obaviti u svojim kućama, obavezno će nositi osnovna zaštitna sredstva kao što su zaštitne higijenske maske za lice i rukavice, te svoju sedžadu za namaz i striktno se pridržavati uputstva o postupanju koja im daju službena lica Islamske zajednice.

 

                                                                                                       IV
Preporučuje se starijim džematlijama, kao i onima sa hroničnim oboljenjima, da do daljnjeg namaze obavljaju u svojim domovima.

 

                                                                                                       V
Fakultet islamskih nauka u Beogradu i Konsultativni centar u Novom Pazaru počeće sa radom 15. maja 2020. godine u skladu s odredbama Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

                                                                                                       VI
Školska godina u Medresama će se završiti započetom nastavom na daljinu preko odgovarajućih internet platformi, te na isti način obezbjediti polaganje maturskog ispita maturantima i maturanticama.

 

                                                                                                       VII
Dječije predškolske ustanove će svoj rad prilagoditi potrebama roditelja, a pridržavajući se striktno uputstava nadležnih državnih organa.

                                                                                                         

                                                                                                       VIII
Mektebska nastava, mevludi, vjerske svječanosti, manifestacije i masovna džematska okupljanja neće se realizovati do daljnjeg.

                                                                                                         

                                                                                                         IX
Za sprovođenje ovih mjera odgovorni su Imami i predsjednici džamijskih i džematskih Odbora kao i direktori Ustanova.

                                                                                                       

                                                                                                         X
Ove odluke donose se u cilju činjenja napora da očuvamo javno zdravlje i zdravlje pojedinca vršeći osnovnu dužnost: pozivanja na dobro i odvraćanje od zla.

Sve odluke stupaju na snagu odmah.

Reisu-l-ulema IZ-e Srbije
Sead ef. Nasufović