- - - - - -
subota, 25 maj 2019
A+ R A-

VESTI

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

  • Objavljeno ponedeljak, 28 januar 2019 10:31

WhatsApp Image 2019 01 27 at 19.35.28

25. januara / 19. džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Tema hutbe – vrednost, značaj i važnost namaza, nastavak govora od prethodnog petka.

"Svakodnevno obavljanje namaza odvaja čoveka, barem na trenutke, od ovoga sveta, od njegovih brojnih planova, problema i ambicija. Stupanjem u namaz zaboravlja se na dunjaluk i razmišlja se o svom Stvoritelju i povratku Njemu. Sa namazom se vernik neposredno približava Uzvišenom Allahu i doživljava svu lepotu u bliskosti. Brojne su koristi za one koji redovno i uredno namaze obavljaju: Namaz čuva od greha i poroka.

Allah dželle šanuhu kaže: „Kazuj Knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz, zaista, namaz odvraća od razvrata i od svega što je ružno; obavljanje namaza je najveća poslušnost! Allah zna šta radite.“ Sura El – Ankebut, 45. ajet.
Dakle, namaz utiče na čoveka, koriguje i reguliše njegovo ponašanje, odvraća ga i čuva od sramnih, loših i grešnih dela i motiviše ga na dobra i plemenita dela. Čini čoveka snažnim da vlada situacijom i da uspešno obuzda svoje strasti i slabosti. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je govorio: 'Onaj koga namaz ne odvrati od bestidnih i zabranjenih dela, neće imati ništa od namaza osim što će biti udaljen od Allahove milosti.“ Beleži Taberani.

Namaz jača volju i pozitivne emocije čoveka
Čovek, kao slabo i nejako biće, u nevolji se gubi i očajava a u dobru zaboravlja na svog Gospodara. Tako nešto se ne događa vernicima koji redovno namaz obavljaju. Naredni ajeti to potvrđuju: 'Čovek je uistinu stvoren malodušan, kada ga nevolja snađe – brižan je, a kada mu je dobro – nepristupačan je, osim onih koji namaze svoje budu na vreme obavljali.“ Sura El- Me’aridž, ajeti od 19. do 23.

'O vernici, tražite pomoć sa strpljenjem i obavljanjem namaza! Allah je doista sa strpljivima.“ Sura El-Bekare, 153. ajet.
Namaz jača i snaži čoveka i pomaže mu da se lakše nosi sa brojnim životnim problemima i odgovornostima. Pa, kada se uznemiri, neka uzme abdest i klanja, pa će ga to oraspoložiti i smiriti.
Namaz smiruje i otklanja tugu i bol.
Namazom se postiže duševni mir i spokojstvo, odmor i za dušu i za telo. Mnogi psihički problemi čoveka, koji su posledica napetosti i stresova, leče se opuštanjem i odmorom, a takvu atmosferu pruža namaz. Allah dželle šanuhu kaže: 'Mi dobro znamo da je teško u duši zbog onoga što oni govore, zato veličaj Gospodara svoga i hvali Ga, i sedždu obavljaj, i sve dok si živ Gospodaru svome se klanjaj! Sura El-Hidžr, od 97. ajeta do 99.

Zato bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u stanju tuge, tegobe, uzbuđenja, uznemirenosti i umora pribegavao namazu, pa je rekao Bilalu: 'O Bilale, ikameti za namaz i odmori nas njime!' Hadis beleži Ebu-Davud.

I sledećeg petka ćemo inšaAllah govoriti o namazu, o temi koja je veoma važna i značajna", kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi, glavni imam Bajrakli džamije u Beogradu.

DRUGI DAN SVETSKE ISLAMSKE KONFERENCIJE U KAIRU

  • Objavljeno nedelja, 20 januar 2019 20:08

kairo 2 7

Drugog dana Svetske islamske konferencije koja se održava u glavnom gradu Egipta otvorena je Svetska akademija za imame.
Muftija beogradski i vojni, Mustafa ef. Jusufspahić, dogovorio je da imami koji su završili Fakultet islamskih nauka u Beogradu budu primljeni na novoosnu akademiju besplatno sa smeštajem i hranom.

I današnji dan muftija Jusufspahić je proveo u susretima sa brojnim ministrima, savetnicima za verska pitanja i muftijama. Mustafa efendija je razgovarao sa ministrima vakufa Egipta, Saudijske Arabije, Sudana, Jordana i Ujedinjenih Arapskih Emirata, sa savetnicima za verska pitanja lidera Omana, Emirata, Alžira i Bangladeša, sa muftijama Egipta, Saudijske Arabije, Libana, Australije i Grčke, kao i sa mnogobrojnim profesorima sa Al Azhar Univerziteta.

kairo 2 1kairo 2 2kairo 2 3kairo 2 4kairo 2 6kairo 2 8

ODRŽANA PROŠIRENA SEDNICA MEŠIHATA ISLAMSKE ZAJEDNICE SANDŽAKA

  • Objavljeno nedelja, 20 januar 2019 19:44

50327614 1156499337842630 8762566936992153600 n

U subotu 19.1.2019. godine, u prostorijama Odbora medžlisa Tutin, održana je proširena sednica Mešihata Islamske zajednice Sandžaka kojoj su osim članova Mešihata prisustvovali glavni imami i predsednici medžlisa Novog Pazara, Tutina, Sjenice i Prijepolja.

Na sednici je dogovoren kompletan protokol u vezi izbora sandžačkog muftije koji će se održati 9.2.2019.godine, sa podne namaza, u Sultan Fatih džamiji u Tutinu.

50230519 1156499391175958 6596783099063828480 n50553642 1156499421175955 585600081932058624 n50439801 1156499551175942 1297917749388902400 n

PRVI DAN SVETSKE ISLAMSKE KONFERENCIJE U KAIRU

  • Objavljeno subota, 19 januar 2019 19:40

konferencija kairo 2019 2

Danas, 19.1.2019. godine, je prvi dan Svetske islamske konferencije u glavnom gradu Egipta.

Muftija beogradski i vojni, Mustafa ef. Jusufspahić, obavio je brojne razgovore sa istaknutim predstavnicima islamskih institucija u svetu. Muftija je, između ostalog, razgovarao sa ministrom vakufa Egipta - prof. dr Muhamedom Muhtar Džumom, sa vrhovnim muftijom egipta - prof. dr Šavki Allamom, ministrom vakufa Jordana - Abdel Naserom Musa Ebu Elbasalom, savetnikom za verska pitanja emira Abu Dabija - šejhom Ali Hašimijem, kao i sa ministrom vakufa i misionarstva Saudijske Arabije - šejhom Abdel Latif Al Šejhom.

Abdel Latif Al Šejh, ministar vakufa i misionarstva Saudijske Arabije, izrazio je zadovoljstvo nedavnom posetom delegacija ministarstva Islamskoj zajednici Srbije, te je kazao da će se saradnja između ove dve institucije intezivirati i podići na jedan viši nivo.

konferencija kairo 2019 3konferencija kairo 2019 5konferencija kairo 2019 6konferencija kairo 2019 1

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE U BEOGRADU

  • Objavljeno subota, 19 januar 2019 17:15

WhatsApp Image 2019 01 19 at 17.01.17

18. januara / 12. džumade-l-evvela u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Tema hutbe – vrednost, značaj i važnost namaza.

"Ko iskreno veruje i pokorava se Uzvišenom Allahu i sledi Poslanika i njegov sunnet, redovno obavlja i čuva namaz, shvatio je da je taj ibadet radi njega i da mu namaz donosi brojne koristi i blagodati. Drugačiji je život onoga koji namaz obavlja u pogledu njegovog izgleda, zdravlja, naravi i ponašanja, u odnosu na onoga koji ne klanja. Skladan i uredan život onih koji klanjaju, njihov raspored radnih obaveza i slobodnog vremena, ponašanje i postupci u okvirima Allahovog zakona, sačuvanost od nemorala, poroka i grešenja, njihova radosna i nurli lica to svakodnevno potvrđuju.

Vernik je najbliži svom Gospodaru dok klanja, dok ruku i sedždu pred Njim obavlja. On tada, dok uči Kur’an i dove, na određeni način razgovara sa svojim Stvoriteljem. „Kada je vernik u namazu, on razgovara sa svojim Gospodarom.“ Hadis beleži Buhari. Obavljajući namaz, taj glavni stub islama, on čuva, jača i potvrđuje svoj iman.

Namaz je glavni i prvi ibadet muslimana, svakodnevna obaveza, koju je Allah dž.š strogo naredio svojim robovima. To je obaveza, dug svakog vernika od punoletstva do kraja života. Obavljanje namaza ne prestaje ni u bolesti, ni na putovanju, ni u ratu, zarobljeništvu i sličnim stanjima. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: „Podignuto je pero (ne pišu se dela) maloumniku dok ne ozdravi, detetu dok ne poraste i spavaču dok se ne probudi.“ Hadis beleži Buhari.

„Ko prespava namaz ili ga zaboravi, jedini kefaret – otkup je da ga naknadno klanja kada se seti.“ Hadis beleže Ahmed, Nesai i Tirmizi.

Brojni su ajeti i hadisi koji ukazuju na obavezu namaza. To je ibadet koji je Allah dželle šanuhu toliko puta naredio svojim roobima. Kaže Allah Uzvišeni u suri El – Hadždž, u 77. ajetu: „O vernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra dela činite da biste postigli ono što želite.“
U 43. ajetu sure El Bekare Uzvišeni kaaže: „Namaz obavljajte i zekat dajte i zajedno sa onima koji namaz obavljaju i vi obavljajte.“
U suri El Bekare, u 238. ajetu, Allah dželle šanuhu kaže: „Redovno namaz obavljajte, naročito onaj krajem dana i pred Allahom ponizno stojite.“
Allah Uzvišeni u suri En-Nur, u 56. ajetu, kaže: „A vi namaz obavljajte i zekat dajte i Poslaniku poslušni budite da bi vam se milost ukazala.“

I raniji poslanici su obavljali namaz, a Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, je namaz propisan na miradžu. Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, je bilo propisano pedeset namaza u noći miradža. Zatim se broj smanjivao sve dok nije došao do pet. Tada je čuo poziv: „Muhammede, Moje se reči ne menjaju. Njih je pet a imaćeš nagradu kao za pedeset.“ Hadis beleže Ahmed, Nesai i Tirmizi.

U pogledu važnosti, obaveze i odgovornosti za namaz, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je govorio: „Islam se temelji na pet temelja – šarta: obožavanje samo Jednog Allaha, obavljanje namaza, davanje zekata, postu meseca Ramazana i obavljaju Hadždža.“ Hadis beleži Muslim.
Koliko je namaz vredan i koristan govori nam predaja u kojoj je Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Klanjajte namaz i u svojim kućama i ne pretvarajte ih u grobove.“ Hadis beleže Buhari, Ebu-Davud i Ahmed.
Poslednja oporuka Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, svome ummetu jeste: „Namaz, namaz (čuvajte namaz) i one nad kojima imate vlast!“ Hadis beleže Ahmed, Nesai i Ibnu-Madždže.

Za namaz, njegovu ispravnost i pravilnost, prvo će se polagati račun na Sudnjem danu: „Prvo zašto će čovek odgovarati na Sudnjem danu jeste namaz: pa ako mu namaz bude ispravan, biće ispravna i ostala dela, a ako ne bude, neće mu biti ispravna ni ostala dela.“ Hadis beleži Taberani.

Poštovana braćo i cenjene sestre u islamu, ovo je veoma važna tema o kojoj ćemo inšaAllah govoriti i naredne džume,“ kazao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi.