- - - - - -
ponedeljak, 16 septembar 2019
A+ R A-

VESTI

ODRŽANA PROŠIRENA SEDNICA IMAMA MUFTIJSTVA BEOGRADSKOG

  • Objavljeno nedelja, 03 mart 2019 20:01

53020188 2146172462157233 4430302175058460672 n

Juče je u prostorijama džemata Zemun grad održana proširena sednica muftijstva beogradskog.
Sednicom je predsedavao Mustafa ef. Jusufspahić, muftija beogradski i vojni.

Sednici su, pored glavnih imama medžlisa beogradskog muftiluka, prisustvovavali i muftija srbijanski - Abdullah ef. Numan, direktor Beogradske srednje medrese - Ramadan ef. Mehmedi i predstavnici veroučitelja beogradskih škola.

Na sednici je bilo pet tačaka dnevnog reda:
Planiranje i organizovanje ramazanskih aktivnosti, podela sadekatu-l-fitra i njegova donja granica, rasprava o predlogu imenovanja koordinatora za islamsku veronauku, izveštaj imama o radu i aktivnostima, izveštaj o radu Beogradske srednje medrese.

Muftija beogradski je upoznao sagovornike da će, ako Bog da, predstojećeg Ramazana u Beogradu boraviti hafizi iz Egipta i Turske koji će biti na raspolaganju beogradskim džematima.
Mustafa ef.Jusufspahić je zatražio da do narednog sastanka bude dostavljen plan za ramazanske aktivnosti svih 15 beogradskih džamija/mesdžida.

Razgovarajući o donjoj granici sadekatu-l-fitra doneta je odluka da ona bude 400 dinara.
Muftija Jusufspahić je istakao da će podela sadekatu-l-fitra biti strogo kontrolisana i da mora otići isključivo u ruke onih kojima je neophodna. „Dan Bajrama niko ne sme da dočeka gladan,“ kazao je muftija.

Treća tačka dnevnog reda bila je rasprava o imenovanju koordinatora za islamsku veronauku.
Uz zaključak da je Beogradu, zbog broja škola i zaposlenih veroučitelja, potreban poseban koordinator koji bi radio na uklanjanju eventualnih problema sa kojim bi se susretali veroučitelji, ali i kontrolisao njihov rad, izbor osobe na tu funkciju je odložen za posebnu sednicu veroučitelja koja će biti organizovana u skorije vreme.
Što se tiče poboljšanja kvaliteta rada veroučitelja i primene novih metoda u radu sa decom, zaključeno je da je neophodno organizovati posebne seminare na kojima bi veroučitelji proširili svoje znanje. Izglasano je da Muna Jusufspahić, diplomirani teolog Univerzteta Al – Azhar, bude zadužena za obuku i stručno usavršavanje veroučitelja.

Poslednje dve tačke dnevnog reda protekle su u podnošenju izveštaja imama kao i direktora Beogradske srednje medrese.

53333122 2146172808823865 1016776435802570752 n53781123 2146173018823844 8599667340080054272 n53244289 2146173318823814 8265721104396451840 n

MUFTIJA SRBIJANSKI ODRŽAO HUTBU U BORČI

  • Objavljeno nedelja, 24 februar 2019 13:10

52929419 2135644619876684 5002306817187905536 n

U Petak 22.2. muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan, obišao je džemat Borča – Medžlis Islamske zajednice Palilula.
Muftija Numan je u džamiji u ulici Petkovačka održao hutbu.

Obraćajući se prisutnim džematlijama muftija Numan je kazao: „Osim islama drugoga spasa u životu nema. Kroz islam se rešavaju ljudski problemi. Mi verujemo u Allaha a islam je način života. Mi smo muslimani zato što živimo na predanosti i odanosti Allahu Uzvišenom. On nam je dao na koji način da živimo i kako da Mu verujemo i zato mi kažemo Allah je Jedan! (sura Ihlas)

On je stvorio čoveka ni od čega i naučio ga je imenima, pojmovima koje ni meleci nisu znali, Adem je samo znao. Ali, i pored svega toga, Adem je poklekao pa je uradio ono što mu je Allah zabranio. To je bila vrlo laka stvar, da se ne približava drvetu, a oni su se približili jer su slušali šapat šejtana. Šejtan ulepšava neistinu i pravi je istinom! On se ljudima predstavlja u najlepšem obliku jer je to ljudima primamljivo.

Allah nam je dao odgovor, On je dao Kur’an. Zato ljudi imaju probleme, jer ne znaju poklon koji im je Allah dao. Kur’an Časni je knjiga koju treba čitati. Reč Kur’an znači ono što se čita dušom. Čuti Allahovu reč na arapskom jeziku je lekovito, ali znati šta to znači, to je razlog same Objave. Cilj učenja jeste da se nešto nauči, da se nešto sazna. Cilj dolaska u džamiju je hutba, govor kako bi se nešto načilo. A učenjem se mi unapređujemo pa što više znamo, sve smo bolji ljudi, jer mnogo ljudi ne zna šta ne treba da radi ili obrnuto šta bi trebali da rade da bi bili dobri vernici.

’Stvarno su vernici braća!’ kaže Uzvišeni Allah u Kur’anu i to stalno treba da nam je na umu jer braća se ne svađaju. Pre islama, najveća osobina im je bila da se tuku. Pleme koje je najjače je vladalo i to je bilo pleme Kurejš koje je bilo zaduženo za Hadždž. Mnogobošci su išli oko Kabe gde su bili kipovi i to je bio Hadždž. Posle nekoliko godina, pleme Kurejš je prestalo da obavlja Hadždž i nisu više obavljali Hadždž jer su hteli prvenstveno da zarade. Kipovi su bili velika investicija i na taj način su kontrolisali ljude jer su imali 360 kipova za svaku potrebu. Imali su neko znanje da je Allah iznad svega toga ali se Allahu nisu molili i zato je došao islam. Islam je došao da ispravi neistinu jer je Allah Dragi hteo da nas nauči ko je On! Naš Stvoritelj! Ljudi nisu znali za Boga koji ih je stvorio i bez koga ne bi postojali. Došao je Božiji Poslanik da nas uputi prema Allahu. Zato mi izgovaramo šehadet jer potvrđujemo njegovu istinu! Da je On Jedan Jedini!

Nisu sve vere jednake i to bi trebali da zapamtimo! Treba da znamo da je Allah Jedan i da istrajemo na tome i da ne pokleknemo pod pritiskom današnjice. Gospodaru nije potreban sin. I pogledajte koliko je Allah dobar jer nas sve drži na ovoj planeti i hrani nas; uprkos tome što ga psujemo!

Molim Allaha da ne bude od neznalica i da nam oprosti ono što uradimo u neznanju i da budemo dobri prema svim ljudima. Allah Dragi neka nas čuva, neka nas drži u islamu kao braće i sestre, neka nam da znanje i volju da budmeo dobri muslimani i dobri vernici i da stalno napredujemo! „

HUTBA GLAVNOG IMAMA BAJRAKLI DŽAMIJE

  • Objavljeno subota, 23 februar 2019 12:40

WhatsApp Image 2019 02 23 at 11.20.10

22. februara / 17. džumade-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao Ramadan ef. Mehmedi.
Centralna tema hutbe: Selam – pozdrav meleka, Allahovih poslanika, dobrih ljudi i svih dženetlija.
Kroz kur’anske ajete i hadise, efendija Mehmedi je istakao značaj nazivanja i širenja selama među muslimanima.

„Kaže Allah dželle šanuhu u suri En-Nisa, u 86. ajetu: ’Kada pozdravom pozdravljeni budete, lepšim od njega otpozdravite, ili ga uzvratite, jer će Allah za sve obračun tražiti.’

I kaže Uzvišeni u suri El-En’am, u 54. ajetu: ’A kada ti dođu oni koji u reči Naše veruju, ti reci: ’Mir vama! Gospodar vaš je sam Sebi propisao da bude milostiv: ako neko od vas kakvo ružno delo iz lakosmislenosti učini, pa se posle pokaje i popravi - pa, Allah će doista oprostiti i samilostan biti.’

U suri En-Nur, u ajetu 27 Allah Uzvišeni kaže: ’O vernici, u tuđe kuće ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukućane ne pozdravite; to vam je bolje, poučite se!’ i u istoj suri u 61. ajetu Allah nas podučava: ’A kad ulazite u kuće, vi ukućane njene pozdravite pozdravom od Allaha propisanim, blagoslovljenim i uljudnim. Tako vam Allah objašnjava propise, da biste se opametili!’

I kaže Allah u suri Ez-Zarijat, u 24. i 25. ajetu: ’Da li je doprla do tebe vest o uvaženim gostima Ibrahimovim kada mu oni uđoše i rekoše: ’Mir vama!’, i on reče: ’Mir vama, ljudi neznani!’

Nazivanje selama u međusobnim susretima, braćo i sestre u islamu, je jedna od obaveza pripadnika Ummeta Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem. Selam je legitimacija muslimana celog sveta. Nazivanje selama je praksa Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, baš kao i svih ostalih Božijih poslanika.
U hadisu se prenosi od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallallahhu alejhi ve sellem, rekao: ’Nakon što je Allah, dželle šanuhu, stvorio Adema rekao mu je: ’Idi i pozdravi ovu skupinu meleka koja sedi, pa slušaj čime će oni tebi uzvratiti. Taj pozdrav će biti tvoj pozdrav i pozdrav tvog potomstva,’ pa Adem reče: ’Es-selamu alejkum’, a oni odgovoriše: ’Es-selamu alejke ve rahmetullah.’
Kaže Allah uzvišeni u suri Er-Rad, ajeti 23 i 24: ’Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov - oni koji su bili čestiti - i meleki će im ulaziti na svaka vrata: ’Mir neka je vama, zato što ste trpeli, a divno li je najlepše/najbolje prebivalište!’
Selam je dakle draga braćo pozdrav meleka, Allahovih poslanika,dobrih ljudi i svih dženetlija.

Ukazujući na važnost selama, u hadisu koji beleži Imam Muslim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ’Nećete ući u Džennet sve dok ne budete verovali, a nećete verovati dok se međusobno ne zavolite. Hoćete li da vas uputim na nešto zbog čega ćete se – ako se toga budete pridržavali, međusobno voleti? Širite i nazivajte među sobom selam.’
U drugom hadisu koji beleži Tirmizi, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ’O ljudi! Širite selam, delite hranu, pomažite i pazite rodbinu i Allahu se molite kada svet spava pa ćete ući u Džennet.’
Takođe se prenosi da je Poslanik, alejhis-selam, rekao: ’Među najdraže ljude odane Allahu ubraja se čovek koji prvi selam naziva.’
Iz citiranih hadisa se vidi da se muslimani trebaju takmičiti ko će pre i više selama nazvati. I znajmo braćo, nazivanje selama jeste sunnet ali je odgovor na selam, uzvraćanje selama vadžib.

Kaže Poslanik, alejhis-selam: ’Neće se dvojica muslimana sresti i rukovati se a da im se manji gresi ne oporoste pre nego što se rastanu.’
U hadisu koji beleži Imam Muslim, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ’Nemoj propustiti nijedno dobro delo, makar t bilo da svoga brata sretneš sa veselim licem.’
Zato, braćo i sestre u islamu, nemojmo potcenjivati dobra dela, nemojmo smatrati da je nešto malo i kod Allaha nebitno, već radimo ono čime je Allah zadovoljan, radimo ono što je lako a za čije izvršavanje je obećana nagrada i oprost greha,“ rekao je između ostalog Ramadan ef. Mehmedi.

„DA VASPITAVAMO NAŠU OKOLINU SVOJIM PRIMEROM“ – HUTBA MUFTIJE SRBIJANSKOG

  • Objavljeno subota, 16 februar 2019 13:13

52638825 2123291844445295 3899741772607127552 n

15. februara / 10. džumade-l-ahira u beogradskoj Bajrakli džamiji hutbu je održao muftija srbijanski, prof. dr Abdullah Numan.
Govoreći o pravilnom razumevanju Kur’ana, o stalnom samoobračunu i preispitivanju, muftiija je govorio o ispravnom verovanju bez kojeg nema istinitog i pravednog čovečanstva.

„Uvek trebamo razmišljati, uvek trebamo mislit. I kada smo jači i kada smo slabiji, trebamo misliti na koji način da se ponašamo, da ne upotrebljavamo svoju snagu tamo gde ne treba i kako ne treba, nego da je upotrebljavamo za dobro. Da vaspitavamo svoju okolinu svojim primerom.

Kada su muslimani došli u Maleziju, kada su muslimani došli u Indoneziju, kada su muslimani došli u Pakistan... nisu došli sa nožem, oni nisu došli sa mačem. Došli su kao trgovci.
Malezija je danas cela islamska. Oni stanovnici Malezije koji nisu muslimani to su Kinezi koje su Britanci doselili tamo kako bi radili u rudnicima. Muslimani su došli u Indoneziju koja je sada najveća islamska zemlja na svetu. Nigde nije bilo mača, nigde nije bilo noža... bila je lepa reč. Zamislite onda šta lepa reč može da učini.
Kada čitamo Kur’an, kada ga proučavamo u njemu vidimo lepu reč. U njemu ne vidimo nikakvu pretnju nego vidimo opomenu. Allah nam je dao do znanja da nam je jedini način opstanka verovanje u Njega. Drugačije ne može čovek opstati kao čovek. Bez verovanja u Allaha nema istinitog i pravednog čovečanstva. Samo ljudi koji istitnito veruju su totalno pravedni. Neće nikoga prevariti i neće ničiji hak uzeti. Zato uvek treba da preispitujemo sami sebe. Kakvi smo danas bili, šta smo danas radili, šta smo danas nekome želili, šta smo mislili. I moramo uvek čuvati i braniti svoj islam. Ne smemo ga kriti.
Oni koji su otišli u Indoneziju nisu krili svoj islam, nisu se bojali onih tamo plemena pa da sakriju da su muslimani, nego su radili ono što su radili. Pa kada im je vekovima kasnije, za vreme Drugog svetskog rata, japanska vojska rekla da se dok klanjaju okrenu prema Tokiju a ne prema Kabi i da ih niko neće dirati - muslimani su to odbili. Muslimani su to odbili. Bili su pokoreni pa su se kasnije oslobodili. Ali kada je bilo pitanje istine stali su za tu istinu. Nisu se sakrili iza žbunja, nisu se sakrili iza drveta, nisu sami sebe obmanjivali već su sa tom istinom živeli. Takvi su muslimani, zato su neki i šehidili. To znači imati poverenja u Allaha. Imati istinskog poverenja u Allaha znači biti spreman svoj život dati. Ni manje ni više. I Allah nagrađuje one koji su svoj život posvetili Njemu, svom Stvoritelju,“ kazao je između ostalog muftija srbijanski, Abdullah ef. Numan.

REAGOVANJA POVODOM IZBORA SENADA EF. HALITOVIĆA ZA SANDŽAČKOG MUFTIJU

  • Objavljeno četvrtak, 14 februar 2019 18:05

Nakon izbora Senada ef. Halitovića za sandžačkog muftiju čestitke su stigle iz mnogobrojnih Islamskih zajednica iz okruženja, predstavnika Bošnjaka, ambasade Republike Turske, predsednika sandžačkih opština, javnih ličnosti, džematlija …
Na svečanoj akademiji pročitano je pismo dr Ali Erbaša, predsednika Uprave za verske poslove Turske u kojem se između ostalog kaže: “Smatram da je svaki preduzeti korak koji doprinosi ujedinjenju muslimana u Srbiji od neprocenjive vrednosti i imao sam želju da lično budem svjedok manifestacije tog jedinstva na vašoj akedemiji. Uvaženom muftiji Senadu Halitoviću najiskrenije čestitam i molim uzvišenog Gospodara da ova vaša časna dužnost bude na što veću dobrobit naše braće muslimana koji žive na tom području i na dobrobit celog islamskog sveta. Želim da to bude povod miru, blagostanju i jedinstvu.”

Mi ovim putem prenosimo mišljenje redakcije časopisa Stav:

http://stav.ba/sandzacki-muftija-puta-dva/

Imam i teolog iz Novog Pazara Senad ef. Halitović izabran je u subotu za predsjednika Mešihata Islamske zajednice Sandžaka i sandžačkog muftiju pri Rijasetu Islamske zajednice Srbije. Izbor je bio jednoglasan, iako je za sandžačkog muftiju kandidaturu podnijelo pet imama i alima.

Efendija Halitović već duže vrijeme važi za jednog od najuglednijih alima u Sandžaku. Svršenik je novopazarske medrese “Gazi Isa-beg”, dok je Fakultet islamskih nauka završio na Džamiatul‑ulumu u Sani u Jemenu, gdje je i magistrirao. Halitović je ranije bio uposlen u Mešihatu Islamske zajednice, kojom je rukovodio tadašnji muftija Zukorlić na mjestu glavnog imama Novopazarskog medžlisa. Halitović je jedno vrijeme obnašao i funkciju pomoćnika muftije Zukorlića i duži niz godina bio imam u jednoj od najpoznatijih sandžačkih džamija – Arap džamiji.

U vremenu sukoba unutar Islamske zajednice Halitović je stao na stranu Mešihata IZ u Srbiji. Ipak, nakon prvih godina puča unutar Islamske zajednice, Halitović je s grupom imama i alima tražio od tadašnjeg muftije Zukorlića da se pokrene proces ujedinjavanja Islamske zajednice. Tada pada u nemilost Zukorlića i biva otpušten s posla, kao i mnogi njegovi istomišljenici koji su se okupili u neformalnoj Inicijativi za pomirenje.

Muftija Halitović je nakon izvjesnog vremena mirovanja i neangažiranja očito procijenio da su mu vrata zatvorena u Islamskoj zajednici u Srbiji, kojom rukovodi muftija Dudić, a neformalno presudan utjecaj i dalje ima Muamer Zukorlić i stranački funkcioneri Stranke pravde i pomirenja, te odlučio da se pod takvim okolnostima ipak angažira u drugoj Islamskoj zajednici. Neke informacije kazuju da je to Halitović uradio uz konsultaciju s turskim Diyanetom, koji mu je i čestitao izbor na mjesto muftije.

Procjene su da će jedan dio imama koji su otpušteni iz službe pri Islamskoj zajednici u Srbiji zbog protivljenja Zukorliću i politizaciji Islamske zajednice također se priključiti kolegi Halitoviću. Naime, oni su više puta isticali pasivan odnos Rijaseta Islamske zajednice u BiH na samovolju unutar Mešihata u Srbiji i potpunu politizaciju ove vjerske institucije, koja uglavnom okuplja sandžačke muslimane.

Izbor muftije Halitovića iznova je otvorio skoro pa zaboravljenu temu jedinstva muslimana u Sandžaku. Možda je na redu aktiviranje komisije Rijaseta IZ u BiH, koja je trebala raditi na ujedinjavanju muslimana u Sandžaku i Srbiji, a koja očito nije dala zapažene rezultate. Svakako da put nisu dvije islamske zajednice, niti dvojica muftija sandžačkih, ali bez svake sumnje, put nije ni pretvaranje islamske zajednice u servis jedne od nekoliko sandžačkih stranaka, u ovom slučaju Stranku pravde i pomirenja.

To su, zapravo, sve nove okolnosti u poređenju s 2007. godinom, kada se desila podjela unutar Islamske zajednice. Pored netransparentnih finansija i netransparentnog izbornog procesa, ovaj period obilježilo je potpuno jednoumlje unutar zajednice i otpuštanje velikog broja mladih i školovanih kadrova koji nisu bili po volji Zukorliću.

Tako da se u jednom momentu dogodilo da više uglednih i priznatih alima ima van Islamske zajednice nego što ih ima unutar nje. Kulminacija se desila osnivanjem Bošnjačke demokratske zajednice (kasnije preimenovane u Stranku pravde i pomirenja), na čije je čelo došao Muamer Zukorlić. Islamska zajednica sve je to vrijeme korištena kao glavna izborna baza i potencijal u kampanji, a mnogi vjerski službenici, mediji i vjerski objekti korišteni su u najprizemnije političke kampanje.

Sve ovo, ali i mnogo šta drugo, navelo je širu sandžačku javnost da izbor muftije Halitovića zapravo shvati kao iznuđeni potez jednog dijela imama koji su sve ove godine bili žrtve uske vjerske oligarhije koja je odana jednom sandžačkom političkom lideru i koja je Islamsku zajednicu konzervirala i začahurila samo kao zajednicu jedne političke opcije koja, da stvar bude gora, ima najmanje političke podrške u Sandžaku.

Naravno, izbor Halitovića za muftiju Zukorlićevi zagovornici i sandžački mediji koristili su da pokušaju ponovo poentirati na priči o “otpadnicima” i “izdajicama” koji su odani Beogradu, a ne Sarajevu. Međutim, vidljivo je odsustvo reakcija javnosti i u Sandžaku i u BiH na ovu izlizanu metodu odstrela konkurentske vjerske zajednice. Jer, kada je riječ o muftiji Halitoviću, jasno je da okolnosti njegovog izlaska iz Zukorlićevog zagrljaja i, na koncu, pristupanja drugoj Islamskoj zajednici nisu ni izbliza crno-bijele kako bi ih Zukorlić želio predstaviti. Uz to, Zukorlić se od 2007. godine naovamo dobrano kompromitirao svojim političkim djelovanjem, svojim šurovanjima s Vučićem i Šešeljem i, jednostavno, više ne može crpiti snagu iz priče koju je prodavao prije 12 godina.

935f793ae49c60b7c29a7bac1003eb85