- - - - - -
subota, 06 mart 2021
A+ R A-

OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

WP 20170124 20 23 51 Pro

Od Ebu Sa'lebe Hušenija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Uzvišeni Allah propisao je farzove pa ih ne zanemarujte, a zabranio je neke stvari pa ih ne činite, i odredio je i granice pa ih ne prekoračujte, a
neke stvari je prećutao iz milosti prema vama, a ne iz zaborava, i nemojte ih istraživati.“ (Darekutni)

Od Sehla ibn Sa'da, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Došao je neki čovek Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: 'Allahov Poslaniče, ukaži mi na neko delo, koje ako ga budem radio, zavoleće me Allah, i zavoleće me ljudi.' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu reče: “Sustegni se od dunjaluka, voleće te Allah, a ne želi i ne traži od ljudi što je njihovo, voleće te ljudi.” (Ibn Madže)

Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ne činite štetu, niti uzvraćajte štetom.” (Ibn Madže)

Od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘‘Kada bi se ljudima presudilo po onome što tvrde da im pripada, bilo bi ljudi koji bi tražili imetke i živote drugih. Međutim, onaj koji traži, dužan je podneti dokaz, a onaj koji poriče opovrgnuće to zakletvom.“ (Bejheki)

Od Ebu Seida Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: „Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko od vas vidi neko zlo, neka ga ukloni rukom, a ako to ne može, neka to onda učini svojim jezikom. Ako ni to ne može, onda neka to osudi svojim srcem, a je to najslabiji vid imana.” (Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ne zavidite jedni drugima, nemojte lažno povećavati jedni drugima cene
robe, ne mrzite se, ne okrećite jedni drugima leđa, nemojte se jedni drugima nametati u kupoprodaji i budite, Allahovi robovi, braća. Musliman je brat muslimanu: ne čini mu nasilje, ne ostavlja ga na cedilu, ne omalovažava ga. Takvaluk je ovdje – pa je pokazao na svoja prsa tri puta. Dovljno je zla čovjeku da
omalovaži svoga brata muslimana. Muslimanu je zabranjena krv muslimana, njegova čast i njegov imetak.“ (Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko otkloni verniku nevolju od dunjalučkih nevolja, Allah će od njega otkloniti nevolju od nevolja Sudnjeg dana. Ko olakša onome ko je u teškoći, Allah će
njemu olakšati na ovom i budućem svetu. Ko sakrije manu muslimana, Allah će sakriti njegovu manu na ovom i budućem svetu. Allah pomaže roba koji je pomogao svoga brata. Ko se uputi putem da na njemu traži znanje, Allah će mu njime olakšati put do Dženneta. Kada god se ljudi sakupe u jednoj od Allahovih kuća radi učenja Allahove Knjige i njenog proučavanja na njih se spusti smiraj i prekrije ih milost, i okruže ih meleki, i Allah ih spomene onima koji su kod Njega. Koga na tom putu spreče njegova dela, neće mu biti od koristi njegovo poreklo.“ (Muslim)

Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, kazuje da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prenosi od Gospodara Uzvišenog koji kaže: „Zaista je Uzvišeni Allah odredio dobra i loša dela, a zatim je to objasnio: Ko naumi da uradi dobro delo pa ga ne
uradi, Allah mu to upiše kod Sebe kao potpuno dobro delo, a ko naumi da uradi dobro delo i uradi ga, Allah mu upiše kod Sebe nagradu od deset do sedam stotina puta, ili još mnogo veću. Ko naumi da uradi loše delo pa ga ne uradi, Allah mu to
upiše kod Sebe kao potpuno dobro delo, a ko naumi da uradi loše delo i uradi ga, Allah mu upiše samo jedno loše delo.“ (Muslim)