- - - - - -
ponedeljak, 29 novembar 2021
A+ R A-

OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

WP 20170130 19 40 39 Pro

“U koga se nađu ova dva svojstva, Allah će ga upisati među Svoje zahvalne i strpljive i Bogu odane ljude, a u koga se ne nađu neće ga upisati među njih. Ko u pogledu verovanja gleda na boljeg od sebe (u pobožnijeg od sebe,) pa se na njega ugleda i počne raditi kako on radi, i ko gleda siromašnijeg od sebe pa Allahu, džellešanuhu, zahvali na svom imetku.“ (Tirmizi)

“Kada god se u nekoj sredini čine gresi, a ljudi budu u stanju da to spreče, pa to ne urade, Allah će im poslati kaznu.“ (u drugoj predaji stoji “Allah će poslati da najgori vladaju nad njima“)
(Ebu Davud i Nesai)

“Nemojte se međusobno mrzeti, niti zavideti! Nemojte se razjedinjavati niti taboriti! Budite Allahovi robovi, braća! Muslimanu nije dozvoljeno da napusti svoga brata duže od tri dana.“ (Buhari i Muslim)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Namaz koji čovek obavi u džematu bolji je od namaza koji obavi u svojoj kući ili na radnom mestu za dvadeset i pet (u Muslimovoj verziji za dvadeset sedam) puta. To je zbog toga što, kada lepo uzme abdest pa krene u džamiju, prvenstveno samo radi namaza, za svaki korak koji učini povisiće mu se deredža i izbrisati greh. Sve dok je u namazu, meleki neprestano mole za njega, sve dok ne izgubi abdest, govoreći: 'Bože, smiluj mu se.' A smatra se da je u namazu sve dok čeka namaz.“ (Buhari)

“Najveći gresi su: činiti širk (pridružiti Allahu, džellešanuhu, druga), bespravno ubiti nekoga i krivo se zakleti.“ (Buhari i Muslim)

“Uzvišeni Allah pruža Svoju milost i prima pokajanje svake noći od grešnika koji su danju grešili, kao što pruža oprost svakog dana grešnicima koji su noću grešili. To će tako trajati sve dok se Sunce ne pojavi sa zapada.“ (Muslim, Nesai i Ahmed)

“Škrta osoba je daleko od Allaha, Dženneta i ljudi, a blizu Džehennema.“ (Tirmizi)

“Ostavi onoga ko ti uliva sumnju, sledi onog u koga ne sumnjaš.“ (Buhari, Tirmizi)

“Čovekovo stopalo se neće pomeriti sve dok ne bude pitan za četiri stvari: za vreme - gde ga je potrošio, za mladost - gde ju je istrošio, za imetak - kako ga je i ušta ga je uložio, i kako je postupao po svom znanju.“ (Tirmizi)

“Nije od mog Ummeta onaj ko ne poštuje naše starije, nema milosti prema našim mlađima i ne poznaje pravo učenjaka.“ (Taberani)

Ijad ibn Himar prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: “Allah mi je objavio: 'Budite skromni, tako da se niko ni nad kim ne oholi i da se niko ni nad kim ne uzdiže.'“ (Muslim)

“Čuvajte se ružnog mišljenja! To je najlažniji govor koji šejtan unosi u srce čoveka. Ne istražujte tuđe maane i ne klevećite jedni druge! Ne podržavajte međusobno mržnju i ne napuštajte jedan drugoga! Budite pravi Allahovi vernici i budite braća – kao što vam je naređeno! Musliman je muslimanu brat, pa neka mu ne čini nikakvog nasilja i neka ga ne prepušta nasilniku! Neka ga ne omalovažava i neka ga ne ponižava. Pobožnost je ovde (to je ponovio tri puta upirući rukom u prsa, u srce). Dosta je čoveku zla da omalovaži brata muslimana!“
(Buhari i Muslim)