- - - - - -
ponedeljak, 29 novembar 2021
A+ R A-

OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

WP 20170214 07 38 22 Pro

''Prva stvar za koju će čovek polagati račun je namaz, a prva stvar za koju će se suditi u odnosima među ljudima je ubistvo.''
''Prva stvar za koju će čovek na Sudnjem danu polagati račun je namaz. Pa ako mu namaz bude dobar, biće mu dobra (ispravna) i ostala dela. Ako mu namaz bude loš, biće mu loša i ostala dela''.
''Kada neko od vas padne na sedždu, neka je pravilno obavi, neka ne položi svoje laktove (podlaktice) na tlo kao sto čini pas (kada leži).''
''Ako onome do sebe kažeš: ''Ćuti!'' za vreme dok imam petkom drži hutbu, izgubio si vrednost džume.''
''Allah vam je propisao pet namaza, pa ko bude lepo i potpuno abdest (za njih) uzimao, klanjao ih na vreme, ispravno i potpuno obavljao ruku i sedždu, bio potpuno skrušen i ponizan dok obavlja namaze, Allah dželesanuhu se obavezuje da će mu oprostiti grehe. A ko to ne bude radio, nema Allahovo obećanje; ako hoće - oprostiće mu, a ako hoće - kazniće ga.''
''Klanjaj stojeći, a ako tako ne možeš, onda sedeći, a ako ni tako ne možeš (nisi u stanju), onda ležeći na strani.''
''Namaz koji se obavi u džematu je bolji od onoga koji se klanja pojedinačno za dvadeset i sedam deredža'' (stepeni).”
''Kada se ne bih bojao da ću preopteretiti i otežati svom ummetu, naredio bih im upotrebu misvaka pred svaki namaz.''
''Ko klanja jaciju u džematu, (ima nagradu) kao da je pola noći proveo u namazu, a ko klanja sabah u džematu, kao da je celu noć proveo u namazu''.
”Kad god neko ode u džamiju (radi namaza) ujutro ili naveče – Allah mu pripremi doček u Džennetu koliko god puta ode ujutro i naveče.“
''Namaz na kojem se čovek ne uspravi (i smiri) leđa na ruku'u i sedždi nije ispravan ( i za njega neće biti nagradjen).''
“Sećajte se smrti u svome namazu, jer onaj koji misli na smrt u toku namaza sigurno će pravilno klanjati; i klanjajte poput onoga koji ne misli da će sledeći namaz dočekati.”
“Kad pristaneš na namaz, klanjaj poput onoga koji se od dunjaluka oprašta.”
“Najveći kradljivac je onaj koji krade od svog namaza”. Neko upita: “O Allahov Poslaniče, kako je moguće da neko krade od svog namaza?” Odgovorio je: “Ne upotpunjavajući propisno ruku i sedždu.”
”Kada čujete ikamet, idite korakom (polako), budite smireni i skrušeni, i ne žurite.“
“Ako je neko pospan dok klanja, neka odspava (da je dovoljno odmoran), da bi znao šta govori.