- - - - - -
četvrtak, 27 januar 2022
A+ R A-

MINBER PRENOSI: OVAKO JE GOVORIO MUHAMMED SALLALLAHU ALEJHI VE SELLEM

WP 20170215 21 47 32 Pro

''Poslan sam da usavršim plemenitost i lepe osobine kod ljudi.''

“Najbolji vernici su oni koji su najlepšeg ahlaka (morala, ponašanja). A najbolji od vas su oni koji se najbolje ophode prema svojim ženama.”

”Uistinu se znanje stiče učenjem, a blagost (dobroćudnost) se postiže nastojanjem da se bude blag. Onaj ko bude težio ka dobru, dobro će mu i biti dato, a onaj ko se bude čuvao od zla, od njega će i biti sačuvan…‘

”O Aiša, uistinu je Allah blag (dobrostiv) i voli blagost. Allah daje da se blagošću postigne ono što se ne može postići grubošću niti bilo čim drugim osim s blagošću.”

”U čemu god se nađe blagost (ljubaznost), ona to i ukrasi, a odakle se god blagost ukloni, to bude unakaženo (izobličeno).”

"Hoćete li da vam kažem ko je zabranjen džehennemskoj vatri, kome je vatra zabranjena? Zabranjena je svakom bliskom, ljubaznom i blagom (čoveku).

"Ko bude uskraćen od blagosti (ljubaznosti), uskraćen je od svakog dobra."

"Olakšavajte a ne otežavajte i obradujte (sa nagradom od Allaha) a nemojte rasterivati."

“Na Sudnjem danu meni će od vas biti najbliži onaj koji ima najlepši moral.”

”Ko učini nasilje prema mu`ahidu (nemuslimanu štićeniku države) ili mu uskrati pravo, ili ga optereti preko njegovih mogućnosti,ili uzme nešto njegovo bez saglasnosti, ja ću mu biti tužitelj na Sudnjem danu.”

” Ko uvredi zimmiju (nemuslimana-štićenika) uvredio je mene, a ko uvredi mene uvredio je Allaha, Uzvišenog.”

"Nije musliman onaj ko zanoći sit, a njegov komšija gladan".

”Ako hoćeš da ti se srce omekša nahrani siromaha i pomiluj jetima (siroče) po glavi.”